20 ธันวาคม 2550 02:52 น.

ขอเชิญร่วมประกวดแต่งกลอนในงาน "วรรณศิลป์สยามเฉลิมพระเกียรติ"

nok_yak

มหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยความร่วมมือของสมาคมนิยมไทย และสโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ กำหนดจัดงาน วรรณศิลป์สยามเฉลิมพระเกียรติ 
ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มกราคม 2551

 

     มีแข่งขันกลอนสดประเภททีม(4 คน) ทั้งระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย, แข่งขันวาดภาพระดับประถม และมัธยมศึกษา, แข่งขันเขียนกวีวัจนะระดับประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศและเกียรติบัตรหลายรางวัล

 

     ขอเชิญผู้สนใจ และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่สโมสรยุวกวี โทร 02 5094112, 089 2175535 

 

     ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.upfile.in.th/view.aspx?ItemID=582ecc85-68ae-dc11-9715-00e08127749e				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
  nok_yak
ไม่มีข้อความส่งถึงnok_yak
>