วิมาน..เมขลา..!

พุด

Raining%20Day_karen%20Liao.jpg
วิมานธารารอท่ามวลมนุษย์
ให้โศกสุดระทมตรมเกินฝัน
หากไม่รักษ์โลกย์ทะนุถนอมกัน
จะเช่นนั้นไม่นานช้าฟ้าดินดล
สุดขอบฟ้าคือสายธาราธารน้ำเชี่ยว
หมุนวนเกรียวกลืนชีวิตอันสับสน
มากมนุษย์ล้มหายท่ามวังวน
กลางคลื่นลมพายุร้ายหมายกลืนกิน
คือพิโรธสอนสั่งหยุดฟังไหม
มืดบอดใจพาให้มลายสิ้น
ธรรมชาติงาม ต้นไม้ บ้านพังภิณฑ์
วิปโยคสิ้นทั่วโลกาฟ้าสะเทือน
สัจจธรรมก่อนสิ้นแผ่นดินสุข
ระทมทุกข์ใดเล่าเสมอเสมือน
สิ้นนิรันดร์รักสรรพชีวิตเคยแย้มเยือน
ขวัญฝากเตือนทุกดวงชีวา..อย่าสายเกิน..!


http://www.thaipoem.com/forever/ipage/song2463.html
บัลลังก์เมฆ 
แผ่นฟ้าเบื้องบน กว้างไกลสุด สายตา
เมฆขาวบนฟ้า นุ่มนวล และ สวยงาม
เฝ้ามองเมฆนั้น ล่องลอยไปบน ฟ้า คราม
งาม ดั่ง ฝัน ใฝ่
ไขว่คว้าเท่าไร ต้องการจะได้มา
เมฆสวยบนฟ้า อยากนำมา ชื่นชม
แต่แล้วเมฆนั้น กลับลอยไปตาม สาย ลม
จาง และ เลือน หาย
เหมือนฝันเลือนลาง เคว้งคว้างลอยไป
ไม่เหลืออะไร สัก อย่าง 
ที่ทุ่มเทไป คืนมาเพียงความ ว่าง เปล่า
เหมือนฝันเลือนลาง เคว้งคว้างลอยไป
ทิ้งไว้เพียงควัน บาง เบา
ที่เห็นเป็นจริง มันเป็นแค่เพียง มา ยา
เหนื่อยล้าอ่อนแรง กับความจริง ที่เป็น
ว่ารักที่เห็น ที่เคยไขว่คว้ามัน
สุดท้ายความรัก กลับกลายเป็นเพียง แค่ควัน
จาง และ เลือน หาย... 
 

				
comments powered by Disqus
 • พุด

  21 สิงหาคม 2550 10:23 น. - comment id 741692

  36.gif16.gif10.gifA02.JPG
  
  
  ตำนาน ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
        
  คนทางประเทศตะวันออก 
  เช่น ประเทศอินเดีย จีน ประเทศในแหลมอินโดจีน รวมทั้งคนไทยมีความเชื่อกันว่า เมื่อใดที่ฝนตกฟ้าคะนอง ฟ้าแลบเป็นประกายเจิดจ้า ตามด้วยเสียงฟ้าร้องสะเทือนไปทั้งแผ่นดิน และบางครั้งฟ้าก็ผ่าลงมาดังสนั่นหวั่นไหว ถูกอะไรก็พังพินาศ ไหม้เป็นจุล ไม่ว่าคนหรือสัตว์ โดนฟ้าผ่าก็ตายทันที ปรากฏการที่กล่าวมานี้ คนชาวอาเซียเชื่อกันว่า เกิดจากอำนาจ แก้ววิเศษของนางฟ้าเมขลา และขวานวิเศษของอสูรเทพรามสูร ดังรายละเอียดของเรื่องว่าไว้ดังนี้
  
  36.gif16.gif
      
   เมขลา เป็นเทพธิดาผู้รักษาน่านน้ำ 
  และนางผู้ถือดวงแก้วล่อให้รามสูรขว้างขวานทำให้เกิดฟ้าแลบและฟ้าร้อง (ดูรามสูรด้วย) นิยายพื้นบ้านของไทยยกเรื่องฟ้าคะนองขึ้นมาเล่าว่า นางเมขลาหรือมณีเมขลามีดวงแก้วประจำตัว รามสูรพอใจในดวงแก้วและความงามของเมขลา จึงเที่ยววิ่งไล่จับนาง เมื่อจับไม่ทันก็ใช้ขวานขว้าง แต่ไม่ถูก เพราะเมขลาใช้แก้วล่อจนเป็นฟ้าแลบ แสงแก้วทำให้ตารามสูรมัวจึงขว้างขวานไม่ถูก
  36.gif16.gif10.gif
  
  
  เรื่องเมขลารามสูรนี้ในวรรณคดีเก่า ๆ เช่น เฉลิมไตรภพ ว่า มีพระยามังกรการตนหนึ่งอมแก้วไว้เสมอ จะไปไหนก็เอาดวงแก้วทูนศีรษะไว้ มังกรการได้แปลงเป็นเทวดาไปสมสู่กับนางฟ้ามีบุตรีชื่อ เมขลา เมื่อเจริญวัยขึ้นมีความงามยิ่ง มังกรการได้นำบุตรีและดวงแก้วไปมอบแก่พระอิศวร ครั้งหนึ่งเมขลาได้ขโมยดวงแก้ววิเศษนั้นไป ราหูผู้มีครึ่งตัวเพราะถูกจักรพระนารายณ์เมื่อครั้งแปลงเป็นเทวดาไปดื่มน้ำอมฤต ได้อาสาไปจับเมขลา และได้ชวนรามสูรผู้เพื่อนไปด้วย รามสูรได้ขว้างขวานจนกลายเป็นฟ้าลั่น
  maha_mekaoombu.jpg
  
  เรื่องรามสูรเมขลาในวรรณคดีสันสกฤตไม่มี แต่ในรามเกียรติ์กล่าวถึงรามสูร (เพี้ยนมาจากปรศุราม) ว่าเป็นอสูรเทพบุตร มีขวานเพชร ในเทศกาลวสันต์ เทวดาและอัปสรเล่นจับระบำกัน รามสูรเจ้าไปไขว่คว้านางอัปสร และไล่ตามนางเมขลาไปพบพระอรชุน ได้ท้ารบกัน รามสูรจับอรชุนสองขาฟาดเหลี่ยมพระสุเมรุตาย นางเมขลาฝ่ายบาลีนั้นว่ามีหน้าที่รักษาน่านน้ำมหาสมุทร คอยช่วยเหลือผู้มีบุญที่ตกน้ำ เช่น ช่วยพระชนกและพระสมุทรโฆษ เมขลาของอินเดียมีคำว่ามณีอยู่ด้วยรวมเป็นมณีเมขลา จึงรวมเป็นองค์เดียวกับเมขลาที่ถือแก้วในนิยายพื้นบ้านไทย
        
  36.gif16.gif10.gif
  เรื่องฟ้าคะนองนี้มีอีกว่า เป็นเพราะรามสูร เมขลา และพระประชุนมาชุมนุมรื่นเริงกัน พระประชุนคือพระอินทร์ในสมัยพระเวทที่มีหน้าที่ทำให้เกิดพายุฝน พระอินทร์ในหน้าที่นี้เรียกว่า ปรรชันยะ หรือ ปรรชัยนวาต ไทยเรียกเป็นพระประชุน เมื่อมีการชุมนุมรื่นเริงกันของเทพแห่งฝน เมขลาผู้มีดวงแก้วและรามสูรผู้มีขวานจึงทำให้เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เป็นเรื่องเอานิยายไทยมาปนกับอินเดีย
    36.gif16.gif10.gif   
  
  เมขลาของจีนมีชื่อว่า เง็กนิ้ง แปลว่า นางหยก บางทีก็ชื่อ เตียนบ๊อ แปลว่าเจ้าแห่งสายฟ้า แต่ไม่ได้ถือดวงแก้ว หากถือธงหรือกระจกเงาทำให้เกิดแสงแวบวับ (อุทัย สินธุสาร 2520:3500-3501)
   
  36.gif16.gif10.gif
   
     รามสูร เป็นยักษ์ถือขวานเป็นอาวุธ เป็นผู้ทำให้ฟ้าร้อง เรื่องรามสูรมักมีคู่กับเมขลา (ดูเมขลา) บางแห่งว่ารามสูรเลือนมาจากปรศุราม ในนารายณ์สิบปาง ปางที่ 6 กล่าวว่าปรศุรามเป็นพราหมณ์ ลูกฤษีชมทัศนีกับนางเรณุกา มีขวานเป็นอาวุธ ปรศุรามได้บำเพ็ญตบะจนบรรลุอริยผลหลายชั้นเหลือแต่ชั้นสูงสุดคือ ปรพรหม ปรศุรามโทโสร้ายจึงมีฉายาว่า นยักษ์ แปลว่า ต่ำ เมื่อพบกับพระรามก็ท้ารบแล้วรบแพ้พระราม ๆ ไม่ฆ่าด้วยเห็นว่าเป็นพราหมณ์ แต่ให้เลือกว่าจะให้แผลงศรไปทำลายมรรค (ทางดำเนินสู่อริยภูมิ) หรือ ผล (อริยภูมิที่จะบรรลุด้วยบำเพ็ญตบะ) ปรศุรามเลือกให้ทำลายผล
  36.gif16.gif10.gif
  รามสูรถวายศร 	
  ในรามเกียรติ์ว่า รามสูรเป็นอสูรเทพบุตร มีขวานเพชรเป็นอาวุธมีฤทธิ์มาก ในเทศกาลวสันต์ เทวดาและอัปสรเล่นนักษัตรฤกษ์จับระบำกัน รามสูรเข้าไปไล่จับนางเมขลาพบพระอรชุน เกิดรบกัน รามสูรจับสองขาอรชุนฟาดเหลี่ยมเขาพระสุเมรุตาย คราวหนึ่งได้พบพระรามที่กลับจากอภิเษกสมรส จะไปกรุงอโยธยาเกิดรบกับพระราม แต่ยอมแพ้เมื่อรู้ว่าเป็นพระนารายณ์ แล้วถวายศรที่พระอิศวรประทานแก่ยักษ์ตรีเมฆผู้เป็นอัยกาตน
     36.gif16.gif10.gif 
  นิยายชาวบ้านว่า รามสูรเป็นยักษ์ถือขวานเพชรเป็นอาวุธ เป็นเพื่อนกับพระราหู เมื่อพระราหูไปดื่มน้ำอมฤตที่พระนารายณ์ชักชวนไปกวน แล้วถูกพระนายรายณ์เอาจักรขว้างตัดร่างขาดครึ่งตัวแต่ไม่ตายเพราะดื่มน้ำทิพย์ รามสูรก็คิดจะขอพรพระอินทร์ให้พระราหูกลับมีร่างดังเดิม บังเอิญนางเมขลาไปลักดวงแก้วพระอินทร์จึงจะจับนางไปถวายเพื่อได้ความชอบก่อน แต่เมขลาก็หลบหลีกโยนแก้วล่อหลอกรามสูร รามสูรจึงขว้างขวานเพชรไป แต่อำนาจดวงแก้ววิเศษคุ้มครองนางเมขลาไว้ ต่างวนเวียนไล่ล่อกันจนเกิดเป็นฟ้าแลบเพราะแสงแก้วของเมขลา และมีเสียงฟ้าร้องเพราะรามสูรขว้างขวาน
  36.gif16.gif10.gif
  
      รามสูรจีนชื่อ ลุ่ยกง หน้าตาน่าเกลียดหัวมีผมพนมขึ้นไปเหมือนลิง หน้าเหมือนครุฑ ผิวเนื้อดำหรือเขียว มีปีกอย่างค้างคาว ที่ตีนมีเล็บอย่างเหยี่ยว เอากลองมาร้อยกันสวมคอเป็นสร้อยสังวาลย์ เสียงฟ้าร้องนั้นเกิดจากลุ่ยกงรัวกลอง บ้างว่ามือหนึ่งของลุ่ยกงถือสิ่ว อีกมือหนึ่งถือขวานและฆ้อน ลุ่ยกงมีหน้าที่ลงโทษผู้มีใจชั่วโดยให้ฟ้าผ่า ครั้งหนึ่งไปผ่าคนผิดโดยผ่าชายคนหนึ่งซึ่งโยนเปลือกแตงโมทิ้ง โดยเข้าใจว่าโยนข้าวที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ทิ้ง เรื่องรู้ถึงลุ่ยโจ๊วหัวหน้าใหญ่จึงบัญชาให้เง็กนิ้ง (แปลว่านางหยก) หรือบางทีเรียกว่าเตียนบ๊อ ซึ่งเป็นนางเมขลาของจีนนำกระจกมาคอยฉาย และคอยโบกธงให้ลุ่ยกงรู้ก่อนว่าผู้ใดมีใจชั่วควรลงโทษ 
  36.gif16.gif10.gif
  คราวหนึ่งลุ่ยกงทำให้ฟ้าผ่าถูกลูกชาวนาตาย พ่อเด็กจึงทำพิธีบวงสรวงลุ่ยกงเพราะเชื่อว่าลูกตนไม่มีความผิด ลุ่ยกงพิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กไม่ผิดจึงทำให้ฟ้าผ่าอีกครั้ง ให้เด็กนั้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ และอีกครั้งหนึ่งลุ่ยกงทำงานพลาดแล้วตนเองไปติดอยู่ในง่ามไม้ที่ตนให้ฟ้าผ่า ถูกไม้หนีบออกไม่ได้ ต้องขอให้คนตัดฟืนช่วย คนตัดฟืนต้องเอาหินทำเป็นลิ่มตอกตรงรอยแยกให้ไม้ถ่างช่วยลุ่ยกงออกมาได้ ลุ่ยกงจึงมอบตำราศักดิ์สิทธิ์เรียกฝน และรักษาโรคภัยความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ คนตัดฟืนได้อาศัยตำรานั้นช่วยผู้คนจนร่ำรวย วันหนึ่งคนตัดฟืนกินเหล้าเมาไปนอนในศาลเจ้า เจ้าเมืองจับตัวไป ชายนั้นก็ขอให้ลุ่ยกงช่วย ลุ่ยกงจึงบันดาลให้ฟ้าผ่า เจ้าเมืองจึงต้องปล่อยตัวไป (อุทัย สินธุสาร 2520:3500-3501)
  maha1234.jpg36.gif16.gif10.gif
 • ดอกบัว

  21 สิงหาคม 2550 11:00 น. - comment id 741710

  สวัสดีค่ะพี่พุด
  บัวคิดถึงพี่ค่ะ
  บัวเรยเข้ามาอ่านคำที่พี่ฝากให้น้องๆได้อ่าน
  เพื่อน้องๆจะได้มีความสุขในการนำคำที่พี่ฝากไว้มาปฏิบัติขอบคุณในความเมตตาที่พี่มีต่อน้องๆค่ะ 
  ถึงบัวจะมาจากโคลนตม
  บัวก็ยังมีโอกาสได้มาสัมผัสพี่พุดค่ะ
  นับว่าบัวยังโชคดีมากมาย
  รักค่ะพี่พุด
  ดอกบัว
  16.gif46.gif36.gif
 • พุด

  21 สิงหาคม 2550 11:13 น. - comment id 741720

  36.gif16.gif004063A.jpg
  ดอกข้าวหอม
  
  
  2004050213344466536653.jpgs3-11-1.jpg6.jpgดอกบัวงาม
  
  
  Picture29-1.jpgbaumann-bruno-lotus-pond-2409327.jpg
  
  แด่น้องดอกข้าหอมดอกบัวงาม
  
  ในท่ามมายาโลกย์โศกสุขนี้ค่ะ
  
  รักปรารถนาดีนะคะน้องรัก
  พี่พุดไพร
  36.gif16.gif
 • Black MooN

  21 สิงหาคม 2550 11:22 น. - comment id 741724

  ดีค่ะพี่พุด อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มเติม เยอะแยะเลยค่ะ ขอบคุณที่นำกลอนดีๆมาลงให้ได้อ่านกันนค่ะ
 • กชมนวรรณ

  21 สิงหาคม 2550 11:37 น. - comment id 741735

   
  2683770030ex5.jpg
  
  6.gif แวะมาบ้านนี้ต้องมีอะไรติดใจกลับทุกครั้งค่ะ วันนี้เลยเอารูปเล็กๆ มาฝากบ้าง36.gif
 • เพียงพลิ้ว

  21 สิงหาคม 2550 11:53 น. - comment id 741750

  แวะมาส่งข่าวพี่พุดนะคะ
  ดอกข้าวสบายดีค่ะ แต่ไม่ค่อยว่างมาทักทายพี่พุดค่ะ
  
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  21 สิงหาคม 2550 11:56 น. - comment id 741760

  มาเยี่ยมครับ วันก่อนเข้าชื่นชม บัวบูชา มาแล้ว คงจะเป็นจริงในอีกสักสองสามรุ่นคน ที่น้ำจะท่วมเมือง เมื่ออาทิตย์ก่อน ได้ไปดู วัดขุนสมุทราวาส
  อยู่ปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยา โบสถ์กำลังจะจมน้ำทะเล พระเล่าว่า เมื่อก่อนไม่กี่ปีมานี้ โบสถ์อยู่หลังวัด และหน้าวัดไปอีกสองกิโลเมตรเป็นชุมชนหมู่บ้านใหญ่ เดี๋ยวนี้ที่ดินบ้านหายไปหมด วัดก็หายไปเหลือโบสถ์กั้นเขื่อนกันไว้เต็มความสามารถของชาวบ้านเป็นเกาะ มีกุฏิพระอยู่สองสามหลังถัดจากโบสถ์เข้าไปก็เป็นชายโคลนอีกกิโลเมตรกว่าทำสะพานเดินมาวัด ยืนหน้าวัดเห็นแต่คลื่นซัดเข้ามา ไกลลิบ ๆ เห็นเสาไฟฟ้าปักอยู่ในทะเลเป็นแถวแสดงชัดว่าเคยเป็นชุมชนที่รุ่งเรือง
  ได้คุยกับขาวบ้านที่อยู่หลังวัดเขาบอกว่าย้ายบ้านมาห้าหกครั้งแล้วร่นเข้าไปเรื่อย ๆ ที่ย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นมากมายนัก คิดว่าอีกสักร้อยปีคงร่นถึงกรุงเทพฯแน่ อิอิ
 • white rose.

  21 สิงหาคม 2550 12:43 น. - comment id 741817

  แวะมาชื่นชมผลงานค่ะ..11.gif
 • ผู้หญิงมือสอง

  21 สิงหาคม 2550 15:10 น. - comment id 741920

  resize_id_4407.jpg
  
  เยี่ยมค่ะสุดยอดมากเลย
 • ปลายตะวัน

  21 สิงหาคม 2550 16:43 น. - comment id 741999

  ยอดเยี่ยมครับพี่พุด
  ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานด้วยครับ
  
  59.gif41.gif
 • ดิออร่า

  21 สิงหาคม 2550 20:33 น. - comment id 742154

  สวัสดีค่ะ
  แวะมาทักทายนะคะ ให้ความรู้ที่มีน้อยนิดได้กลับมาเพิ่มเติม ขอเก็บงานให้หลานๆ ได้อ่านนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ...บาย
  
  
  
  
  31.gif
 • ทะเลใจ

  22 สิงหาคม 2550 12:24 น. - comment id 742438

  สวัสดีค่ะพี่พุด
  
  เอมเคยอ่านเรื่องเกี่ยวนางมณีเมขลา สมัยอยู่ประถม
  
  จำได้ว่าเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียน 
  
  เล่มนึงที่เอมชอบมากพอพอกับเรื่องนกกระจาบ เลยค่ะ ( ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะ ) 11.gif
 • boonlro_2@hotmail.com

  28 ธันวาคม 2550 09:33 น. - comment id 805158

  ใครมีกลอนเมขลารามสูรบ้าง
  อย่างที่ เมื่อนั้นเมขลามาลาศรี อะไรประมาณนี้อาจเป็นภาษาไทยสมัยปี 2526ประมาณนี้ รบกวนส่งเข้าmail ให้ด้วยขอบคุณครับ
 • แจนจ้า

  9 กันยายน 2553 16:55 น. - comment id 1155173

  อ่านแล้วสนุกมากเลยค่ะ29.gif
                     
                       แจน
 • เด็กบ้านนอก

  3 กรกฎาคม 2554 19:44 น. - comment id 1201556

  เยี่ยมมากครับ10.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>