ศักดิ์ศรีสตรีไทย

ศรีสมภพ

สตรีมีนิยาม  ระบือนามงามประวัติ
เก่งกล้าและสามารถ  คุณสมบัติทัดเทียมชาย
รักชาติพระสวามี  เอาชีพนี้พลีให้ใด้
องค์ศรีสุริโยทัย ! อ่อนเพียงกายแต่ใจกล้า
ท้าวเทพสตรี-ศรีสุนทร !  สองงามงอนอ่อนชันษา
กำดาบปราบพม่า อหังการ์ ยิ่งกว่าชาย
ย่าโม ! เมืองโคราช  ชาญฉลาดลวงศึกใหญ่
ยอมทนแฝงกลใน  ชนะภัย ได้เมืองคืน
สรีระแห่งสตรี  ร่างน้อยนี้ไม่มีฝืน
เก่งกล้าท้าหยัดยืน พร้อมแข็งขืนยืนสู้ชาย
เท้าหลัง ! ยั้งเท้าหน้า เป็นภรรยาหน้าที่ใหญ่
สามีหนีปันใจ  ยังอภัยฝืนใจยอม
งานตัวครัวหลังบ้าน  ก็ขยันหมั่นพรั่งพร้อม
เลี้ยงลูกปลูกถนอม  ร่างผ่ายผอมยอมลูกกิน
ยุคใหม่ให้โอกาส  สลัดทาสสลัดสิ้น
หญิงกล้าหาทำกิน เลี้ยงชีวินจนชินชา
ร่ำเรียนเพียรขยัน  วิชาการด้านศึกษา
เก่งกาจฉลาดกล้า ก็ก้าวหน้ากว่าชายชาญ
เก้าอี้มีตำแหน่ง  ชายถูกแย่งแข่งเลื่อนชั้น
บัญชาหน้าที่งาน ผู้ว่าการ อธิบดี
อาจหาญเล่นการเมือง  ก็รุ่งเรืองเฟื่องหน้าที่
ฟันฝ่านายกรัฐมนตรี  สู่ศักดิ์ศรีสตรีไทย
สตรีมีสติ พร้อมจะผลิ ริเริ่มใฝ่
ต้นไม้ให้ผลใบ สตรีไทยให้ผลดี
สตรีมีแบบอย่าง   พร้อมสรรค์สร้างวางวิถี
ยุคใหม่ในวันนี้  ยุคศักดิ์ศรี ..สตรีไทย !
ดาบก็แกว่ง เปลก็ไกว.. คงความหมายในสตรี
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
วันสตรีไทย เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียม
ผู้ชายเป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการ
และภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น 
รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ 
สตรีไทยในยุคปัจจุบัน จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ
ครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดี
ของลูกเป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้ง
ต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม				
comments powered by Disqus
 • การัณยภาส

  1 สิงหาคม 2554 17:36 น. - comment id 1204653

  เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
 • ศรีสมภพ

  4 สิงหาคม 2554 11:30 น. - comment id 1204904

  การัณยภาส ....
  คงเห็นชัด นาถนารีวิถีใหม่
  ฟันฝ่าสู้อุปสรรค สุดหนักใจ
  ยิ่งกว่าชาย ที่เคยเห็นเป็นผู้นำ
  
  โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยนต้องเรียนรู้
  เท้าหน้าทู่ เท้าหลังอยู่ ยั้งถลำ
  สอดประสานยันกายไม่คะมำ
  เปลี่ยนเท้านำเปลี่ยนเท้าตาม นำทางดี !
  
  เป็นวิถี ที่น่าติดตามในยามนี้..
  
  ขอบคุณ.. ที่ต่างก็ติดตามกันและกัน
  
  41.gif36.gif29.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>