๏ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ..สงครามยุทธหัตถี๏

tiki

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ..สงครามยุทธหัตถี๏ 
 ระหว่าง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พระมหาอุปราชา
๒๕ มกราคม วันกองทัพไทย
  โคลงสี่สุภาพ   
    ๑
    ๏ กราบพระบาทเสด็จเจ้า......นเรศวร
พระเอกทศรถควร.......................หนึ่งไท้
ยุทธหัตถีดวล...............................พม่า...มอญเฮย
ถึงสี่ร้อยปีไซร้..............................แซ่ซ้องพระคุณ.ไทยแล.๚ 
   ๒
   ๏ พระการุณย์เทิดท้น.............มหานพ
นามพระชาติขจรจบ......................ฝากหล้า
ตีฝ่าตะเลงรบ.................................รอนฆ่า...ศึกเฮย
เกริกแกร่งพระเกียรติกล้า..............ทั่วทั้งไตรภูมิ.๚ะ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ฯ มีความในเรื่องสงครามยุทธหัตถีว่า 
      พระมหาอุปราชามาตั้งประชุมทัพอยู่ที่ตำบลตระพังกรุ 
 แล้วมาชนช้างกับสมเด็จพระนเรศวร ฯ ที่ตำบลหนองสาหร่าย 
 เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 955 (พ.ศ. 2135) 
กลอนสุภาพ
 ๏  ณ วันจันทร์แรม สอง ค่ำ เดือนยี่ 
นับเป็นปีมะโรงเจ้างูใหญ่
 สองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าไทย
ย้อนหลังไปสี่ร้อยสิบสามปี ๚ * (๑ )..........๑
  ๏  เป็นวันประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย
มหาบุรุษช่วงชัยยุทธหัตถี
ลือเลื่องกระเดื่องพระนามสี่ร้อยปี
พระนเรศวรมากมีพระบุญญา ๚ ..........๒
   ๏  ที่หว้ากอ ตำบลหนองสาหร่าย
สุพรรณบุรีเขตชายทหารกล้า
ถิ่นรบชาญฉกาจก้องโลกา
ส่งสมญาพระนเรศทุกเขตคาม ๚ ..........๓
    ๏ ณ วันจันทร์วันนั้นมหาราช
คืนผ่านมาฝันประหลาดเหมือนถูกหยาม
ว่ากุมภิลมันดาหน้ามาลุกลาม
จึงปราบปรามฆ่าฟันมันบัลลัย ๚ ..........๔
   ๏  ณ เช้านั้นจึงระมัดระวังองค์
เตรียมขึ้นกูบช้างทรงเสด็จใกล้
เจรจาว่าพ่อพลายจงเดินไป
พ่อไชยานุภาพ*(๒)ไซร้ไปปราบมาร ๚ ..........๕
    ๏  ฝ่ายพระเอกาทศรถพระน้องกล้า
ทรงพระยาปราบไตรจักรช่างหักหาญ
สองพุ่งสู่กองทัพพม่ามิช้านาน
ช้างทรงพาลตกมันถลันพา ๚ ..........๖
   ๏  สองช้างทรงวิ่งตรงเข้าข้าศึก
ขับจนลึกวิ่งเกินพระน้องกล้า
พระเอกาทศรถรุดตามมา
ควาญสี่ขาวิ่งสะบัดชัดประจัญ ๚ ..........๗
   ๏  เมื่อมืดมัวฝุ่นตรลบมิเล็งเห็น
ครั้นสาดจ้าส่องประเด็นแสงเฉิดฉัน
รู้ตกวงล้อมมอญพม่าพลัน
เห็นฉัตรกั้นมหาอุปราชา ๚ ..........๘
    ๏  พระนเรศสติมั่นหันเข้าสู้
เอ่ยปากกู่ * ให้ประจักษ์พยัคฆ์ค่า
เราต่างเป็นนักรบกษัตรา
กาลภายหน้าประวัติการณ์สะท้านไกล ๚ ..........๙
    ๏  ขอเชิญพระหน่อเจ้าหงสาวดี
ประลองยุทธหัตถีกันชิดใกล้
ให้เลื่องชื่อลือชาติอาชาไนย
ขอเชิญต่อกรไซร้ ณ บัดนี้ * ๚ ..........๑๐
     ๏  พระมหาอุปราชาไสช้างทรง
พลายพัทธกอดิ่งตรงเข้าเร็วรี่
เจ้าพระยาไชยานุภาพจึงเสียที
พระแสงง้าวพม่านี้จึงสับมา ๚ ..........๑๑
    ๏  พระนเรศวรเบี่ยงกายหลบได้ทัน
พระแสงนั้นฟันฉกาจปาดเฉียดหน้า
ตัดแหว่งหมวกขาดปลายพระมาลา
แต่ทรงกล้าหาญมุ่งพุ่งจ้วงฟัน ๚ ..........๑๒
    ๏  ตวัดกลับสับพระแสงของ้าว
พาดไหล่ร้าวขาดอุระพระหน่อนั่น
พระพาหาขาดแร่งดับชีวัน
ฟุบสิ้นพลันเหนือพลายพัทธกอ ๚ ..........๑๓
    ๏  พระเอกาทศรถก็ติดพัน
ทรงฟันจาปะโรตายไม่ระย่อ
ข้าศึกแห่มายิงกันรุมออ
กองทัพไทยเพิ่งห้อตามช่วยมา ๚ ..........๑๔
     ๏  เป็นวาระชนะขาดแห่งชาติไทย
ได้เสือกไสไล่ทัพดับพม่า
ยุทธหัตถีครั้งนี้ที่ราชา
ประดิษฐานเจดีย์ตราไว้สามองค์ ๚ ..........๑๕
   ๏  เสด็จกลับพระนครศรีอยุธยา
ลำดับความคาดหน้ามุ่งประสงค์
แม่ทัพนายกองวิ่งไม่ทันไม่มั่นคง
จักต้องปลงชีพโหดด้วยโทษภัย ๚ ..........๑๖
    ๏  ครานั้น สมเด็จพระพนรัตน์*(๓)
เมื่อทราบชัดขอเสด็จมาเยือนใกล้
ขอบิณฑบาตลดโทษโปรดพระทัย
ขอชีวิตเหล่านั้นไซร้แก่อาตมา ๚ ..........๑๗
    ๏  ด้วยทั้งนี้เหมือนเทพส่งพงศ์บรรลือ
อย่าได้ถือเคืองโทษทหารกล้า
เสมือนมารเข้าพิชิตพระศาสดา
ให้รบฆ่าศัตรูด้วยเอกองค์ ๚ ..........๑๘
   
    ๏ พระนเรศฟังเหตุก็สร่างพิโรธ
ให้ลดโทษไปตีทวายเป็นผุยผง
แล้วจึงโปรดพระราชทานอภัยปลง
เหล่าทหารชาญจึงคงศักดินา ๚ ..........๑๙
   ๏  ถึงวันนี้เป็นศรีแก่ประเทศ
พระปกเกศ ข้าฯไทย ไปทั่วหล้า
เนิ่นนานเกินสี่ร้อยปีที่ผ่านมา
พระเดชพระคุณยังล้นฟ้าค่างดงาม ๚ ..........๒๐
   ๏  สักการะคารวะพระองค์ท่าน
ช่วยคุ้มครองป้องกันประเทศสยาม
เมื่อสงบเราพร้อมรบอยู่ทุกยาม
เทิดพระนเรศทุกเขตคามนักรบไทย.. ๚ะ๛ ..........๒๑
ทิกิ_tikiจารลงหน้าจอคอมพิวเตอร์ ณ เวลา ๑๒:๑๐ นาฬิกา
วันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประเทศไทยถือเป็นวัน กองทัพไทย
ตรงกับ วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ยี่ (๒) ปีวอก
* (๑)  (นับถอยจากปี 2548 ปัจจุบัน)
  *(๒) เจ้าพระยาไชยานุภาพ ช้างทรงพระนเรศวร ภายหลังเป็น
เจ้าพระยาปราบหงสาวดี
*(๓) สมเด็จพระ พนรัตน์ วัดป่าแก้ว
 รายละเอียดการรบครั้งนี้ เชิญอ่านได้ที่ 
http://203.144.136.10/service/mod/heritage/king/naresuan/naresuan.htm
หรือ 
ท่านสามารถเข้าชม หอมรดกไทย ได้ทั้งสองแห่ง คือ
---> www.heritage.thaigov.net 
---> www.thaiheritage.org 
.......เถลิงบทจรดจารกังวานเดช
...คชเรศใต้ร่มฉัตรกษัตริย์ศรี
...ข้ารองบาทเยี่ยงศาสตราคู่บารมี
...ป้องธาณีพร้อมองค์บดินทร์ไพรินราญ
......พลาย ไชยยานุภาพ .... ปราบไตรจักร
...อภิรักษ์เคียงเหล่าท่าวทหาร
...เข้าต่อตีมิหวาดหวั่นประจัญบาน
...ศัตรูพาลม้วยระย่อมรณา
......เป็นช้างทรงองค์เดชะ...นเรศวร
...ผู้บังควรครองพิภพครบทิศา
...องค์...เอกาทศรถ...อนุชา
...เข้าตีฝ่าอุปราชจนปราศปราณ
......ตลุยเข้าเสยงัด พลายพัทกอ 
...จนเป็นต่อให้เอกองค์ทรงประหาร
...อุปราชขาดศอหน้าคชาธาร
...อภิบาล ..กรุงศรี...ให้มีชัย
 : 11585 - ...สียะตรา.. 
: 421219 - 25 ม.ค. 48 - 14:04				
comments powered by Disqus
 • poo

  26 เมษายน 2554 18:11 น. - comment id 177960

  ชอบมากค่ะ..บางบทขออนุญาตเอาไปอ่าน
  ให้คนอื่นฟังน่ะค่ะ..พอดีจะทำละคร ม.5 
  เรื่อง..ลิลิตตะเลงพ่ายอ่ะค่ะ...ขอบคุณค่า
 • poon

  17 เมษายน 2554 20:29 น. - comment id 179304

  41.gif41.gif
 • tiki_ทิกิ 4895 unlogged-in

  28 กุมภาพันธ์ 2553 10:41 น. - comment id 275252

  คุณ ๐น้ำแดJ๐ 19 เม.ย. 52 - 09:12 IP 58.8.174.195 คะ
  
   ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่เข้ามาติดตาม
  งานกลอนในกล่องเก็บเก่า หรือ
  งานที่ชอบ ของเราเหล่านี้
  
  แม้นว่า จะมิค่อยเข้ามาเขียนที่นี่ดั่งที่
  เคยเป็นมา แต่ให้ เครดิต ยกย่อง
  ไทยโพม หรือ ไทยโพเอ็ม นี้ก็แล้วแต่
  ที่ได้ช่วยเก็บงานเรา หลายพัน กระทู้กลอน
  ไว้ให้เราได้อ้างอิงใช้ได้เสมอ
  
  ขอบพระคุณ ทั้งคุณ ๐น้ำแดJ๐ 
  และ thaipoem dot com ด้วยเช่นกันค่ะ
  29.gif36.gif
 • ๐น้ำแดJ๐

  19 เมษายน 2552 09:12 น. - comment id 304729

  ไอ้เรานั้นเป็นบุรุษสุดแสนชอบ
  แอบลักลอบขโมยกลอนเสนาะหู
  นำไปบอกเล่าให้สหายดู
  พระนเรศปราบศัตรูได้เยี่ยงไร
  
  แม้จะโพสท์นานมาแล้วก็ตามที
  บทกลอนนี้ จะติดตรึง ถึงในใจ
  ที่พระองค์ทรงทำศึกอันยิ่งใหญ่
  ขอเทิดไท้ให้คงอยู่คู่บารมี
  
  ขอบพระคุณมากขอรับ^^
 • 2

  8 กันยายน 2554 17:51 น. - comment id 342994

  อะ31.gif
 • อัลมิตรา

  25 มกราคม 2548 13:24 น. - comment id 412812

  เคยรับบทพระมหาอุปราชา ในงานละครของโรงเรียน ยังรู้สึกถึงความอลังการในศึกยุทธหัตถีนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นฉากจำลอง และ ทุกอย่างเป็นการสร้างขึ้นมา แต่มิวาย ตื่นเต้นและประหม่า กลัวจะจำบทไม่ได้ 
  
  ก็อ่านอยู่นะคะ ตั้งแต่เริ่ม รออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะถึงฉากนี้เสียที นึกถึงเครื่องทรงเต็มยศตอนออกรบ บวกไปอีกยี่สิบกิโลกระมัง เดินขึ้นเวทีแทบไม่ไหวเชียวค่ะ
  
  
 • tiki

  25 มกราคม 2548 13:41 น. - comment id 412819

  -ขอบคุณ ท่านอัลมิตรา ที่มาอ่านตลอด 
  ขอบอกว่า บทนี้ยากสุดแสน
  อ่าน กาพย์ กลอน โคลง ลิลิต สามวันเต็ม
  เรื่องยุทธหัตถีอย่างเดียว ในที่สุด
  ตัดสินใจว่าเช้านี้ สละทั้งเช้าเขียนเรื่องนี้อย่างเดียว
  จะไม่ดีดังใจก็ขออภัยท่านแล้วกัน
  ยอมรับว่าเขียนตอนนี้ไม่ได้มาสองวันแล้ว 
  ขออภัยด้วยค่ะ
 • ...สียะตรา..

  25 มกราคม 2548 14:04 น. - comment id 412828

  
  
  .......เถลิงบทจรดจารกังวานเดช
  
  ...คชเรศใต้ร่มฉัตรกษัตริย์ศรี
  
  ...ข้ารองบาทเยี่ยงศาสตราคู่บารมี
  
  ...ป้องธาณีพร้อมองค์บดินทร์ไพรินราญ
  
  ......พลาย ไชยยานุภาพ .... ปราบไตรจักร
  
  ...อภิรักษ์เคียงเหล่าท่าวทหาร
  
  ...เข้าต่อตีมิหวาดหวั่นประจัญบาน
  
  ...ศัตรูพาลม้วยระย่อมรณา
  
  ......เป็นช้างทรงองค์เดชะ...นเรศวร
  
  ...ผู้บังควรครองพิภพครบทิศา
  
  ...องค์...เอกาทศรถ...อนุชา
  
  ...เข้าตีฝ่าอุปราชจนปราศปราณ
  
  ......ตลุยเข้าเสยงัด พลายพัทกอ 
  
  ...จนเป็นต่อให้เอกองค์ทรงประหาร
  
  ...อุปราชขาดศอหน้าคชาธาร
  
  ...อภิบาล ..กรุงศรี...ให้มีชัย
  
  
  
  
 • tiki

  25 มกราคม 2548 14:24 น. - comment id 412852

  นำขึ้นร่วมเขียนค่ะ 
  ขอบพระคุณ คุณ สิยะตรา
 • อาภาภัส

  25 มกราคม 2548 14:38 น. - comment id 412861

  คุ้มจริงๆมาอ่านตรงนี้..เยี่ยมทุกท่าน
 • tiki

  25 มกราคม 2548 15:20 น. - comment id 412899

  ขอบคุณที่แวะมาอ่านคะ คุณ อาภาภัส
 • tiki

  25 มกราคม 2548 15:29 น. - comment id 412905

  พระนเรศวร ตอน ๑ ท้าชนไก่กับมังสามเกลียด 
  http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_69792.php
  
  ตอน ๒
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช .ทรงประกาศอิสรภาพ 
  http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_69811.php
  
  ตอน ๓
  สมเด็จพระนเรศวรตอน ๓ พระแสงดาบคาบค่าย 
  
  อ่านตอนรวมทั้งหมดได้ที่
  
  http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=4247
 • กุ้งหนามแดง

  25 มกราคม 2548 17:15 น. - comment id 412955

  หน้าที่สามแล้วค่ะ..
  เป็นกำลังใจให้พี่ tiki ค่ะ..
  มาอ่านเย็นหน่อย..ไม่ว่าน่ะค่ะ..
  ..
  
  
  
 • ไทยค่ะ !

  25 มกราคม 2548 18:14 น. - comment id 412979

  อยากให้พี่ทิกิอ่ะค่ะช่วยโพสท์สุภาษิตโคลงโลกนิติให้หน่อยอ่ะค่ะ พอดีจะต้องการทำรายงานส่งอาจารย์อ่ะค่ะ
 • SonyaBeauty

  25 มกราคม 2548 19:14 น. - comment id 413013

  :) มาเสนอหน้าสวย ๆ ค่ะ
 • SonyaBeauty สวมมาดนางมาร

  25 มกราคม 2548 19:16 น. - comment id 413014

   ว๊ายยยย คุณน้องข้างบนหัวซอนย่าคะ พี่คิดว่าคุณน้องควรเข้าห้องสมุดหรือไป เสริชเนท หาโคลงโลกนิติอะไรนั่นเอาเองนะคะ จะได้ความรุ้กว่ามารอพี่ทิกิเค้านะคะ แหมเล่นง่ายจัง เดี่ยวอาจารย์ก็มาให้คะแนนพี่ทิกิ แล้วก็ให้ไข่ต้มคุณน้องหรอกค่ะ
  
 • 4895 - tiki unlogged in

  25 มกราคม 2548 22:42 น. - comment id 413169

  หน้าที่สามแล้วค่ะ..
  เป็นกำลังใจให้พี่ tiki ค่ะ..
  มาอ่านเย็นหน่อย..ไม่ว่าน่ะค่ะ..
  ..
  : 7067 - กุ้งหนามแดง 
  : 421347 - 25 ม.ค. 48 - 17:15 
  คุณ กุ้ง ขอบคุณค่า
 • tiki

  25 มกราคม 2548 22:43 น. - comment id 413170

  อยากให้พี่ทิกิอ่ะค่ะช่วยโพสท์สุภาษิตโคลงโลกนิติให้หน่อยอ่ะค่ะ พอดีจะต้องการทำรายงานส่งอาจารย์อ่ะค่ะ 
  : ไทยค่ะ ! 
   : 421371 - 25 ม.ค. 48 - 18:14 
   
   น้องไปหาอ่านเอาแถวนี้แล้วกัน
  
  http://www.matichon.co.th/youth/youth.php?tagsub=031102
  
 • แก้วประเสริฐ

  25 มกราคม 2548 23:33 น. - comment id 413186

  เขียนได้ยอดเยี่ยมงดงามครับครับผมเก็บไว้นะครับ ขอบคุณ
  
             แก้วประเสริฐ.
 • 4895 - tiki unlogged in

  26 มกราคม 2548 00:26 น. - comment id 413202

  แหะ แหะ คุณแก้วประเสริฐ มาเยิรยออีกแล้ว
  ทิกิ ขอสารภาพ ว่า เรื่องนี้ บังคับตัวเองให้เขียนแทบตาย
  นั่งง่วงแล้วง่วงอีก ช่วงสาย เที่ยงบ่าย
  ไม่รู้จบมาได้ไง มึนงง...เอาว่าดีก็ดีแล้วกันค่ะ
  ขอบคุณไว้ก่อนแล้วกัน
 • ...สียะตรา..

  26 มกราคม 2548 05:18 น. - comment id 413215

  
  
  ......เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ...ขอบคุณมาก...นับถือฝีมือและความมานะของคุณทิกินะคะ...
  
  
 • 4895 - tiki unlogged in

  28 มกราคม 2548 11:01 น. - comment id 413534

  อ่อ คุณสิยะตรา มาเขียนไม่ทราบ
  ขอบคุณที่แวะมานะคะ
  tiki

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>