4 มีนาคม 2553 13:48 น.

ใต้ตะวัน

tacha

แสงแดดกล้าทายท้าระยิบแดด
แสงแดดแผดเผาสิ้นหน้าดินสวย
แสงแดดร้อนไอระยับไม่ชุ่มชวย
แสงแดดช่วยให้เห็นเป็นสัจธรรม
      กลางวันนี้ดวงตะวันยึดครองฟ้า
แจ่มแสงจ้าจัดเจนเช่นที่เห็น
ร้อนมากไหมร้อนใช่เกินกว่าเป็น
ร้อนเฉกเช่นร้อนในอกวิตกตรม
     รออีกนิดดวงตะวันจะลาฟ้า
บ่งบอกว่าหมดวาระดังที่เห็น
ร้อนไม่นานจะหมดดังเคยเป็น
เย็นที่เห็นจะเป็นดังเคยมา
     แสงแดดกล้าทายท้าไม่กล้าแดด
แสงแดดแผดเผาไปไยกลัวเผา
แสงแดดร้อนไอระยับยังบรรเทา
ร้อนในเรามองให้เห็นจะเป็นคุณ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtacha
Lovings  tacha เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtacha
Lovings  tacha เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtacha
Lovings  tacha เลิฟ 0 คน
  tacha
ไม่มีข้อความส่งถึงtacha
>