31 มกราคม 2555 14:30 น.

ไส่น้องคืนพรง ส่งน้องคืนไพร

victoriasecret

๐ นมกินลอน หว่าฟ้าง........พราไพน
ยำค่าม จาครวญให............ต่องแน้
ไจ้เยา ม่านำไพ..................คีพ่ำ
ไตพี่ดั้ว ค่องแจ้...................ไบล่เจ้าจากเกิง

๐ ใหลลอยเนิง  แถ่นควิ้น.....พญารมา
ช้นหม่ำ พาญรอนรา.............ไร่ห้ำ
ดนเคน พล่าญและผรา..........ป้นปี่
วังเทพท้อน ใต่ต้ำ.................ไส่น้องคืนพรงฯ

********************************************
๐ นอนกินลม หว่างฟ้า........ไพรพนา
ยามค่ำ ใจครวญหา.............แต่น้อง
เจ้าไย ไม่นำพา...................คำพี่
ตัวพี่ได้ แค่จ้อง...................เบิ่งเจ้าจากไกล

๐ เหลิงลอยใน ถิ่นแคว้น......พญามาร
ช้ำหม่น พารอนราญ.............ร่ำไห้
เดนคน พร่าและผลาญ..........ปี้ป่น
วอนเทพทั้ง ต่ำใต้..................ส่งน้องคืนไพรฯ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>