30 ตุลาคม 2548 21:40 น.

**.. คืออะไร ..**

ต่อง (ต้อง) ksg **.. คือสายแดด จากฟ้า ฟากสวรรค์
     คือแสงจันทร์ นวลผ่อง ส่องกระจ่าง
     คือเทียนน้อย เล่มหนึ่ง ซึ่งนำทาง
     คือแสงโคม ส่องสว่าง ทางปัญญา..

 **.. คือความรัก เธอล้วน ควรมอบให้
     คือสายใย สัมพันธ์ อันทรงค่า
     คือจริงใจ ใจจริง ยิ่งชีวา
     คือเมตตา การุณ เกื้อหนุนกัน..

 **.. คือสิ่งที่ ไม่มีตัว ไม่มีตน
     คือความดี ทุกแห่งหน ตนสร้างสรรค์
     คือนามหนึ่ง ทุกคนมี ในชีวัน
     คือความฝัน คือทุกสิ่ง แต่จริงใจ..

 **.. คือไพรพฤกษ์ ร่มพนา คือป่ากว้าง
     คือสายทาง กาลเวลา มิพร่าไหว
     คือฉ่ำเย็น สายธาร ซ่านหทัย
     คืออะไร ?? เท่าที่จิต พึงคิดตาม..

  **.. คือนามธรรม ง่ายแท้ แต่ลึกซึ้ง
     มีเพียงหนึ่ง แม้ความหมาย หลายล้นหลาม
     ทุกทุกคำ บรรเลง เป็นเพลงความ
     ทุกคำตอบ คือนิยาม " ความเป็นคน "...

 ด้วยความหวังดี

ก.นพดล รักษ์กระแส

ก.ประแสร์ ศิษยาพร
     

 				
30 ตุลาคม 2548 11:32 น.

**.. หนทางสู่ดวงดาว ..**

ต่อง (ต้อง) ksg **.. ตะวันลับ ลาแล้ว ตรงแนวเขา 
   น้องน้อยเจ้า ดูจันทร์ นั้นเฉิดฉาย 
   ความฝันเจ้า เช่นกัน เกินบรรยาย 
   เจ้าตั้งมั่น คาดหมาย ในสิ่งใด.. 

**.. ทุกทุก  รอย เท้า  เจ้าก้าวย่าง 
   ณ หนทาง ที่บางวัน อาจหวั่นไหว 
   บางคืนโหด ร้ายกว่าเจ้า จะเข้าใจ 
   และร้องไห้ โดดเดี่ยว เปลี่ยวคำนึง.. 

**.. ต่อสายตา ทุกคู่ อาจดูหมิ่น 
   หูได้ยิน คำชัง ดังมาถึง 
   เสียงต่อว่า ด่าขาน พาลอื้ออึง 
   แต่เสียงหนึ่ง " กำลังใจ" มิไกลเกิน.. 

**.. เพียงเจ้าเดิน ไปข้างหน้า อีกหนึ่งก้าว 
   แสงแวววาว อยู่ใกล้ใกล้ ใช่ห่างเหิน 
   เจ้าจะเพียง ชมความงาม ตามเพลิดเพลิน 
   หรือเลือกเดิน ไปคว้า ฝันมาครอง.. 

**.. ตะวันลับ ลาแล้ว ตรงแนวเขา 
   กี่ครั้งเรา อาจผิดหวัง ยังหม่นหมอง 
   ลืมไปหรือ ฝันเจ้าใฝ่ ในครรลอง 
   มือเจ้าต้อง คว้าฝัน นั้นเป็นจริง.. 

ด้วยความหวังดี 

ก.นพดล รักษ์กระแส 

ก.ประแสร์ ศิษยาพร 
 				
28 ตุลาคม 2548 15:13 น.

**.. กวีปกรณ์ ..**

ต่อง (ต้อง) ksg **..  ไม่ต้องเป็น จันทร์สกาว ณ ราวฟ้า
     ไม่ต้องเป็น ทิวา ราตรีฝัน
     ไม่ต้องเป็น เมฆน้อย คล้อยแสงจันทร์
     ไม่ต้องเป็น ดวงตะวัน นิรันดร์กาล..

 **..  ไม่หวังเธอ เป็นที่หนึ่ง ซึ่งทุกอย่าง
     ขอเป็นเพื่อน ร่วมทาง อย่างกล้าหาญ
     ไม่หวังเธอ หนึ่งในหล้า สุธาธาร 
     เป็นเพื่อนกัน แสนนาน ในทุกปี..

 **.. ไม่เป็นถึง นักปราชญ์ มาดประสงค์
     ขอยังคง ด้วยรัก เปี่ยมศักดิ์ศรี
     เป็นหนึ่งคน เพื่อนซึ้งค่า บรรดามี
     เป็นหนึ่งเพื่อน แสนดี "กวีปกรณ์"...

 
ด้วยความหวังดี

ก.นพดล รักษ์กระแส

ก.ประแสร์ ศิษยาพร

 				
28 ตุลาคม 2548 10:48 น.

**.. ถนนสายดวงดาว ..**

ต่อง (ต้อง) ksg **.. การเดินทาง ของความฝัน นั้นไกลมาก
    เพียงเริ่มจาก จุดหนึ่ง ถึงปลายฝัน
    แล้วเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ แทนรางวัล
    สิ่งสำคัญ ต้องยืนหยัด " ในศรัทธา "..

 **.. เพียงเพราะเงิน ทำเธอ เผลอเหลวไหล
     นั่นย่อมใช่ กิเลส เลศตัณหา
    เพียงเพราะหนึ่ง อำนาจ ราชศักดา
    อาจทำเธอ เปลี่ยนท่า ทุกนาที..

 **.. ระหว่างทาง อาจไหวหวั่น นั้นย่อมใช่
     อยู่ที่ใคร อดทน จนถึงที่
     ก้าวมาแล้ว ครึ่งทาง ย่างเป็นปี
     เธอต้องมี มานะ พยายาม..

 **.. ถนนสาย ดวงดาว เกินกล่าวอ้าง
    สายตาพราง รังเกียจ เขาเหยียดหยาม
    แรมรอน ชีวิต คิดไปตาม
    แสงแห่งความ สำเร็จดู อยู่ไม่ไกล..

 **.. วันนี้เธอ ถึงยัง ฝั่งปลายฝัน
     เก็บดาวอัน แวววาว พริบพราวไหว
     ด้วยศรัทธา เธอมี อยู่ที่ใจ
     เอาไปสร้าง โลกใหม่ ด้วยมือเธอ...

 ด้วยความหวังดี

ก.นพดล รักษ์กระแส

ก.ประแสร์ ศิษยาพร

				
24 ตุลาคม 2548 20:40 น.

**.. คุณธรรม ..**

ต่อง (ต้อง) ksg

 

 **.. อาจเป็นการ เดินทาง อย่างสูญเปล่า
    กี่ครั้งเรา เริ่มต้นใหม่ ไม่รู้สิ้น
    หวังคุณธรรม เรืองรอง ผ่องแผ่นดิน 
    คือถวิล ไขว่คว้า ทุกนาที..

**.. หลายคนแปร อุดมการณ์ เป็นงานขาย
    แทนสินค้า มากมาย หลากหลายที่
    แปรจุดยืน เปลี่ยนจน คนเคยดี
    เป็นคนไร้ ศักดิ์ศรี ทุกที่ทาง..

**.. มนุษย์เมื่อ  จิตวิญญาณ การตลาด 
   ย่อมเป็นทาส เงินทอง ของทุกอย่าง
   ตราบมนุษย์ ยิ่งใหญ่ ไม่ปล่อยวาง
   โลกจะร้าง คุณธรรม เป็นสำคัญ..

**..  ยอมเป็นดิน ให้เขาเดิน ได้ทุกที่
   ย่อมจะดี กว่าเป็นดาว พราวเฉิดฉันท์ 
    ไม่หวังยืน คู่ฟ้าดิน สิ้นก์ปป์กัลป์
   ขอทุกวัน เพียงไม่สิ้น จิตวิญญาณ ..

**..  ฤาเป็นการ เดินทาง อย่างสูญเปล่า
    เสียงใครเฝ้า บอกสดับ ฟังขับขาน    
    คุณธรรม จะรองเรือง เฟื่องตระการ 
    คือฝันหวาน ในทุกปีที่คนลืม

ด้วยความหวังดี

ก.นพดล รักษ์กระแส

ก.ประแสร์ ศิษยาพร
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงต่อง (ต้อง) ksg
>