28 กันยายน 2549 13:13 น.

เจ้าความคิดถึงตัวกลมลกม

ธารินทร์


ความคิดถึงของฉันตัวกลมกลม
จะให้ลอยไปกับสายลมคงไม่ไหว..
ก็คงได้แต่กลิ้ง กลิ้ง กลิ้ง กลิ้งไป
ผ่านระยะทางแสนไกลไปหาคุณ..
ความคิดถึงของฉันตัวกลมกลม
ผสมกับความมอมแมมเพราะเปื้อนฝุ่น
เจือความฝันสดใสละไมละมุน
เก็บส่งมาถึงคุณ.. คนห่างไกล..
ความคิดถึงของฉันตัวอ้วนอ้วน
รบกวนคุณช่วยดูแลด้วยจะได้ไหม
เก็บมันไว้ในช่องว่างของหัวใจ
ให้ความคิดถึงของฉันอุ่นไอหัวใจคุณ..
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงธารินทร์
>