3 ตุลาคม 2562 14:19 น.

.....ตามฝัน.....

ปูก้ามดาบ
ชีวิตคิดใฝ่ฝัน
ทุกทุกวันคอยถากถาง
ให้สู้สู่ปลายทาง
ในโลกกว้างสร้างฝันไกล

วาดฝันอันงดงาม
ให้เดินตามอย่าหวั่นไหว
ไม่ท้อต่อหนามใด
ฝ่าฟันไปให้เร็วพลัน

ฝันนั้มันแสนไกล
จงก้าวไปให้ถึงฝัน
ไม่ท้อเราคงทัน
ถ้าบุกบั่บฝันคงใกล้

ขยันหมั่นการงาน
ช่วยประสานฝันสดใส
เรีนยรู้สู้เรื่อยไป
ด้วยแรงใจที่แข็งขัน

คิดดีแล้วทำดี
ฝันอันนี้ที่สร้างสรรค์
ถ้าเราเสริมสร้างมัน
สักวันฝันคงเป็นจริง

....... ปูก้ามดาบ.......

				
21 กุมภาพันธ์ 2551 12:39 น.

.......ดาวล้อมจันทร์.......

ปูก้ามดาบ


เหลืองอหร่ามงามค้างฟ้า
ดวงจันทร์ทราแปล่งแสงใส

สาดแสงนวนผ่องอำไพ
สว่างสไหวทั่นภา

รายล้อมด้วยหมู่ดาว
ที่พร่างพราวอยู่นั่นหนา

มองดูแล้วสะดุดตา
ประดับฟ้าหน้าชมจริง

แสงระยับบนท้องฟ้า
เด่นทั่วหล้ากว่าทุกสิ่ง

ช่างสดสวยดุดเจ้าหญิง
น่าชมจริงดาวล้อมเดือน


                               ..............  ปูก้ามดาบ  ...........
                                      21 / 2  /51


				
13 กุมภาพันธ์ 2551 12:43 น.

สายลมแห่งความคิดถึง

ปูก้ามดาบ


หัวใจใฝ่คิดถึง
คอยรำพึงคอยถามหา
นานปีที่จากมา
กาลเวลาที่ผ่านไป

คืนนี้ที่ใจเหงา
สายลมเบาพัดหวั่นไหว
ฝากความตามลมไป
ถึงคนไกลที่จากมา

เริงร่าอยู่ห่างกัน
ใจเรานั้นมันไกล้หนา
นานแล้วที่จากมา
ฝากวาจาไปกับลม


สายลมความคิดถึง
ความคนึงที่สั่งสม
ฝากไปให้เจ้าชม
ด้วยสายลมความห่วงใย


				
10 มกราคม 2551 12:57 น.

ธรรมชาติ

ปูก้ามดาบ


ซัด ซ่า เสียงน้ำตกอยู่กลางป่า   
น้ำซัดมากระทบดินเนินผา
เป็นละอองฟองฟุ้งพุ่งออกมา
สวยหนักหนาน่าชมสมอุรา

ละอองลอยกระทบพบกับแสง
น้ำก็แปลงเป็นสีรุ้งพุ่งสวยหนา
มองดูแล้วไม่เสื่อมเอือมระอา
มีชีวิตชีวาดั่งแต่งแต้ม

ข้างโขดหินแนวเนินดินถิ่นธารา
มีมากนาพรรณไม้ได้บานแย้ม
ไม้ยืนต้นไม้ดอกเลื้อยมีสีแจม
เป็นของแถมแนมจิตคิดชื่นบาน

เอี๊ยดอ๊าด เสียงนั้นมาจากไหน
อ๋อต้นไผ่สีกอเป็นเพลงหวาน
เสียงมันเองเป็นทำนองช่างเบิกบาน
คอยขับขานบรรเลงเพลงสวรรค์

หรีด หรี่  เสียงหรีดกรีดหวีดร้อง
เป็นทำนองร้องบอกถึงค่ำวัน
ช่าวไพเราะเพราะพริ้งสุขสมกัน
เมื่อตะวันสิ้นแสงดับลับขอบฟ้า				
10 มกราคม 2551 12:49 น.

ธรรมชาติ

ปูก้ามดาบซัด ซ่า เสียงน้ำตกอยู่กลางป่า   
น้ำซัดมากระทบดินเนินผา
เป็นละอองฟองฟุ้งพุ่งออกมา
สวยหนักหนาน่าชมสมอุรา

ละอองลอยกระทบพบกับแสง
น้ำก็แปลงเป้นสีรุ้งพุ่งสวยหนักหนา
มองดูแล้วไม่เสื่อมเอื่ยมระอา
มีชีวิตชีวาดั่งแต่งแต้ม

ข้างโขดหินแนวเนินดินถิ่นธารา
มีมากนาพรรณไม้ใด้บานแย้ม
ไม้ยืนต้นไม้ดอกเลื้อยมีสีแจม
เป็นของแถมแนมจิตคิดชื่นบาน

เอียกอาก เสียงนั้นมาจากไหน
อ๋อต้นไผ่สีกอเป็นพลงหวาน
เสียงมันเองเป็นทำนองช่างเบิกบาน
คอยขับขานบันเลงเพลงสวรรค์

รีด รี่  เสียงหรีดกรีดหวีดร้อง
เป็นทำนองร้องบอกถึงวัค่ำน
ช่างไพรเราะเพราะพริ้งสุกสมกัน
เมื่อตะวันสิ้นแสงดับลับขอบฟ้า


font color=#000060>				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปูก้ามดาบ
Lovings  ปูก้ามดาบ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปูก้ามดาบ
Lovings  ปูก้ามดาบ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปูก้ามดาบ
Lovings  ปูก้ามดาบ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปูก้ามดาบ
>