1 พฤษภาคม 2554 19:09 น.

ปกป้องสถาบัน

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

ทหาร ยกพลออกมาตบเท้าส่งสัญญาณว่าจะปกป้องสถาบันทั้งที่มีหน้าที่อยู่แต่ต้นแล้ว รัฐบาลใช้สื่อทุกประเภทโหมประโคมเรื่องปกป้องสถาบัน พรรคการเมืองบางพรรคชูนโยบายหลักปกป้องสถาบันในการเริ่มต้นทำนองหาเสียง นี่มันอะไรกัน ประเทศไทยไม่มีใครคิดทำร้ายหรือทำลายสถาบัน ประชาชน รักและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติตลอดมา ปฎิบัติตามกระแสรับสั่งชื้แนะอย่างเทิดทูนและเต็มใจ
    จดหมายจากในหลวงถึงสมเด็จพระเทพฯซึ่งเผยแพร่ให้ปวงชนได้รับรู้และนำไปปฏิบัตินั้น รัฐบาลและขุนทหารทั้งหลายได้เคยอ่านและปฎิบัติตามบ้างหรือไม่ ลองอ่านดู

จดหมายจากในหลวงถึงสมเด็จพระเทพ"

จดหมายถึงสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
6 ตุลาคม 2547 
พระราชนิพนธ์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีไปถึงสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่ 

ลูกพ่อ 
ในพื้นแผ่นดินนี้ 
ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว 
ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว 
ทุกคนปรารถนาความสว่างปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน 
แต่ความปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้ จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่าง หรือ ความดีนั้น 

ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดีก็คือรักผู้อื่น 
เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา 
ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันติภาพ 
ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ 

พ่อขอบอกลูกดังนี้... 
1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกัน ทั้งหมด  ทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต...ปัจจุบัน...อนาคต
2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3. มีความสันโดษ คือ 
- มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้
พอใจตามกำลัง คือมีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย 
- ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง 
- พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน 
- ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน 
4. มีความมั่นคงแห่งจิต 
คือให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ภาวนาว่า...มีลาภ มียศ
สุขทุกข์ปรากฏ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกานึกว่า ' ชั่งมัน ' 

พ่อ 
6/10/2547  

---------------------------------------------------------------------------------------
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชปรารภทิ้งท้าย 

*** ฉันหวังว่า คำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน ที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน 

ฉันรัก พ่อฉันจัง 
สิรินธร 
 
    ผู้มีอำนาจทั้งหลายเคยรักผู้อื่นบ้างหรือไม่ ถ้าพวกท่านได้ปฎิบัติตาม รักผู้อื่นสักเพียงนิดเดียว เหตุการณ์ร้ายทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้น ไม่ต้องใช้ลูกปืนถึงแสนกว่านัด โดยเฉพาะลูกปืน สไนเปอร์ ถึงสองพันกว่านัด มีผู้ล้มตายเก้าสิบกว่าคน บาทเจ็บเกือบสามพันคน
โดยที่รัฐบาลและทหารทั้งหลายที่ออกมายิงสนั่นหวั่นไหว ก็ไม่ยอมรับว่าได้ฆ่า หรือทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บล้มตาย

    ท่านทั้งหลายที่ได้สั่งการหรือกระทำไปนั้นมีความรักผู้อื่นดังที่ได้อ่านข้างต้นบ้างหรือเปล่า
    เมื่อไม่ปฎิบัติตามแล้วจะเรียกว่าปกป้องสถาบันได้หรือเปล่า
และเมื่อเหตุการเกิดขึ้นแล้วได้มีการปลอบขวัญหรือเยียวยาอย่างใดบ้างหรือเปล่า ไม่เคยมีความรักผู้อื่น เลยรึ 
  


 

 


 
 


 

 

  
 
 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฤกษ์ ชัยพฤกษ์
Lovings  ฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฤกษ์ ชัยพฤกษ์
Lovings  ฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงฤกษ์ ชัยพฤกษ์
>