20 ธันวาคม 2556 11:18 น.

หนาวจัง

ศรีสมภพ

  1. หนาว..คราวนี้สุดที่จะหนาว หนาว..เคยเนานั้นมันห่างหาย หนาว..ปีนี้ บ่มีคลาย หนาว..ขยายไปทั่วทุกประเทศไทย หนาว..บ่งบอกเพื่อจะตอกย้ำ หนาว..คือธรรมชาติสะอาดใส หนาว..คือหนึ่งฤดู ยังอยู่ไซร้ หนาว..เตือนใจหนึ่งในสามตามฤดู หนาว..จากลมต้องห่มผ้า หนาว..จากฟ้าต้องผิงไฟใครก็รู้ หนาว..เพราะต่างแย้งแบ่งฝ่ายสู้ หนาว..น่าดู สู้กันใหญ่ให้คลายหนาว หนาว..คราวนี้ มีเรื่องราวเข้าหลายหลาก หนาว..คลายยากหากทุกฝ่ายใจร้อนเร่า หนาว..สุดทน มหาชนล้นระนาว หนาว..ไทยเราร่วมเข้าแก้..ดูแลกัน!!!
10 ธันวาคม 2556 05:12 น.

ธรรมะพระราชา

ศรีสมภพ


ธรรมะ..ของพระราชา...
ยังคงค่าศร้ทธายิ่ง
เป็นธรรมนำเห็นจริง
ที่เราทิ้ง ไม่ใส่ใจ..

ธรรมะ..ของพระราชา
ยังคงกล้าท้าความร้าย
น้อยนักจักเข้าใจ
ว่าทำไม ? ท่านทรงทำ

ธรรมะ..ของพระราชา
ปรารถนาประชาล้ำ
ให้สุข คลายทุกข์กรรม
นั่นคือธรรมของราชัน..

ธรรมมะ..ของพระราชา
ยังทรงค่า มิเปลี่ยนผัน
๖๗ ปี เกินจำนรรจ์
พระองค์ท่าน.. ทำเพื่อใคร ?				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงศรีสมภพ
>