บล็อก - ตามใจคนเขียน

พิมพ์ ตั้งนาน

...ทำไม  เวลาพิมพ์ข้อมูลแล้ว  เวลามีขนาดข้อมูลใหญ่เกินไป
พอมีข้อความเตือน  กด OK ไปแล้ว  ข้อความที่พิมพ์หายหมด
อย่างนี้  เวลาพิมพ์เข้าไปเยอะ ๆ หน่อย  ก็แย่ละซิ  ต้องนั่งพิมพ์
ใหม่หมด  น่าจะมีระบบสำรองข้อมูลบ้างนะ				
 1244    1    0    
>