เวลามีค่า

อ.วรศิลป์

วันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน
เพียงสุริยาข้ามฟ้าผ่าน
พรุ่งนี้ของเมื่อวาน
ก็คืบคลานมาเป็นวันนี้

ดวงดาวต่างเคลื่อนไหว
โลกเราก็ใช่ไม่อยู่กับที่
ขั่วโมง นาท่ี วินาที
เป็นอยู่อย่างนี้มาแสนนาน

การเคลื่อนไหวนั่นส่งผล
ทุกผู้ทุกคนเสื่อมสังขาร
จากวัยเยาว์ถึงคราวชรากาล
การเปลี่ยนผ่านนั้นธรรมดา

วันนี้ที่เราท่านมี
วันนี้จึงมีคุณค่า
เพราะอีกไม่นานไม่ช้า
อาทิตย์ลับฟ้า...ก็ลับลาเป็นเมื่อวาน

(23.4.61)
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>