คำอธิษฐานของสุนทรภู่ ที่ภูเขาทอง

ปติ ตันขุนทด

ขอเดชะพระเจดีย์คีรีมาศ               บรรจุธาตุที่ตั้งนรังสรรค์
ข้าอุตส่าห์มาเคารพอภิวันท์            เป็นอนันต์อานิสงส์ดำรงกาย
จักเกิดชาติใดใดในมนุษย์              ให้บริสุทธิ์สมจิตดังคิดหมาย
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยอย่าใกล้กราย     แสนสบายบริบูรณ์ประยูรวงศ์
ทั้งโลโภโทโสแลโมหะ                 ให้ชนะใจได้อย่าใหลหลง
ขอฟุ้งเฟื้่องเรืองวิชาปัญญายง        ทั้งให้ทรงศีลขันธ์ในสันดาน
อีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่ว        อย่าเมามัวหมายรักสมัครสมาน
ขอสมหวังตั้งประโยชน์โพธิญาณ     ตราบนิพพานชาติหน้าให้ถาวร
นิราศภูเขาทอง   ของ   สุนทรภู่
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>