ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ใครคนหนึ่ง

Lula

บางเวลา
 ที่ฉันต้องเสียใจ
 ไม่มีใคร และใจต้องผิดหวัง
 มีคนนึง ที่พูดให้ฉันฟัง
 เป็นแนวทาง บอกให้ก้าว ไป
 ยังคอยเป็นห่วง
 ในวันที่เสียใจ
ในวันที่เสียใจ
 และสอนเอาไว้
 ให้ฉันเป็นคนดี
 อยู่กับฉัน
 ทุกครั้ง ที่ใจเจ็บ
ทุกครั้งที่ใจเจ็บ
 ทุกครั้ง คอยเป็นห่วง
 แหละมา จนวันนี้
 อยู่กับฉัน ไม่คิดจะไกลห่าง
ไม่คิดจะไกลห่าง
 และพร้อม ให้ทุกอย่าง
 ด้วยใจ ที่หวังดี
 บางเวลา ที่ฉัน ไม่เหลือใคร
ไม่มีแม้ใคร
 มีเพียงใจ
 ที่มัน เกือบยอมแพ้
 ใครคนนึง ที่เขา ยังดูแล
เขาคอยดูแล
 เป็นแรงใจ บอกให้ก้าวไป
 ยังคอยเป็นห่วง
 ในวันที่เสียใจ
วันที่เสียใจ
 และสอนเอาไว้
 ให้ฉันเป็นคนดี
 อยู่กับฉัน
 ทุกครั้ง ที่ใจเจ็บ
ทุกครั้งที่ใจเจ็บ
 ทุกครั้ง คอยเป็นห่วง
 แหละมา จนวันนี้
 อยู่กับฉัน ไม่คิดจะไกลห่าง
ไม่คิดจะไกลห่าง
 และพร้อม ให้ทุกอย่าง
 ด้วยใจ ที่หวังดี
 เห็นเธอทุกเวลา
 ที่ฉันเองไม่มีใคร
 คอยดูแลห่วงใยอยู่อย่างนี้
 อยู่กับฉัน
 ทุกครั้ง ที่ใจเจ็บ
ทุกครั้งที่ใจเจ็บ
 ทุกครั้ง คอยเป็นห่วง
 แหละมา จนวันนี้
 อยู่กับฉัน ไม่คิดจะไกลห่าง
ไม่คิดจะไกลห่าง
 และพร้อม ให้ทุกอย่าง
 ด้วยใจ ที่หวังดี
 อยู่กับฉัน
 ทุกครั้ง ที่ใจเจ็บ
ทุกครั้งที่ใจเจ็บ
 ทุกครั้ง คอยเป็นห่วง
 แหละมา จนวันนี้
 อยู่กับฉัน ไม่คิดจะไกลห่าง
ไม่คิดจะไกลห่าง
 และพร้อม ให้ทุกอย่าง
 ด้วยใจ ที่หวังดี...					
					
comments powered by Disqus
>