ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

อีกวัน

Singular

อีกวัน ที่ตัวฉันลืมตา 
และพบกับวันที่เป็นอีกวัน 
ที่ฉันยังเดียวดาย 

อีกวัน ที่ตัวฉันยังรอ 
ให้พบกับวันที่ความผิดหวัง 
ในใจฉันจางไป 

ไม่พบ ไม่เจอ 
กับวันเวลาดีดีเหล่านั้น 
ไม่ถึง สักวัน 
หนึ่งวันที่ต่างออกไป 

หากในวันนั้นไม่ใช่วันนี้ 
และวันพรุ่งนี้ ยังมาไม่เคยถึง 
หนึ่งวันที่ฝัน ยังเป็นแค่วันหนึ่ง 
ที่ทำได้แค่รอ ตัวฉันก็คงต้องรอต่อไป 

ไม่พบ ไม่เจอ 
กับวันเวลาดีดีเหล่านั้น 
ไม่ถึง สักวัน 
หนึ่งวันที่ต่างออกไป 

หากในวันนั้นไม่ใช่วันนี้ 
และวันพรุ่งนี้ ยังมาไม่เคยถึง 
หนึ่งวันที่ฝัน ยังเป็นแค่วันหนึ่ง 
ที่ทำได้แค่รอ ตัวฉันก็คงต้องรอต่อไป 

หากในวันนั้นไม่ใช่วันนี้ 
และวันพรุ่งนี้ ยังมาไม่เคยถึง 
หนึ่งวันที่ฝัน ยังเป็นแค่วันหนึ่ง 
ที่ทำได้แค่รอ 

หากในวันนั้นไม่ใช่วันนี้ 
และวันพรุ่งนี้ ยังมาไม่เคยถึง 
หนึ่งวันที่ฝัน ยังเป็นแค่วันหนึ่ง 
ที่ทำได้แค่รอ ตัวฉันก็คงต้องรอต่อไป					
					
comments powered by Disqus
>