28 สิงหาคม 2553 09:37 น.

อ่าน-เขียน-ส่ง Thaipoem ทางมือถือ

พจนา

โทรศัพท์ NOKIA จะมีโปรแกรม Opera Mini เชื่อมต่อ Internet
เข้ามาที่ www.thaipoem.com จะสามารถ อ่าน-เขียน-ส่ง
และแสดงความคิดเห็นส่งมายัง Thaipoem ได้ครับ				
21 สิงหาคม 2553 13:45 น.

ช่วยต่อกลอนหน่อยครับ

พจนา

ชื่อกลอน อะไร..? ทำให้เราพบกัน

ในโลกนี้  มีคน  หลายพันล้าน
ต่างชนชั้น  เชื้อชาติ  ศาสนา
บนแผ่นดิน  กว้างใหญ่  ไกลสุดตา
แปลกจริงหนา  ทำไม  เราพบกัน

( ช่วยผมต่อ บทจบ อีกบทนะครับ )				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพจนา
Lovings  พจนา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพจนา
Lovings  พจนา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพจนา
Lovings  พจนา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพจนา
>