11 พฤษภาคม 2548 10:11 น.

รักฉัน... คือบทกวี

พันดาว

ความรัก คืออะไร เปรียบได้กับอะไร
ถ้าถามฉัน นิยามคงเป็นอะไรที่เศร้าสร้อยอ่อนหวาน ความหลัง ความทรงจำ
แต่อย่างที่รู้ ความรักมีหลายแง่มุม ต่างองศา 
ฉันขอเล่าเรื่องราวของความรักในหนึ่งมุมมองที่ฉันได้สัมผัส

+--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ 

รักฉัน... คือบทกวี
เนื้อหามีทั้งเศร้าและอ่อนหวาน
บอกเรื่องราวความรักอันบอบบาง
มีร้อยยิ้มให้กับความทรงจำสีจาง  คิ ด ถึ ง เ ธ อ

จำได้ในวันหนึ่ง ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งหญ้า
ยามหนุนตักเธอ..มองหน้า เห็นแววตาที่สดใส
รอยยิ้มอุ่น... สัมผัสรัก... ละมุนละไม
ในวันนั้น ดอกหญ้าบานไสว... ค ว า ม รั ก ใ น ใ จ    ช่ า ง ส ว ย ง า ม

เคยถามเธอ ความรักเปรียบได้กับอะไร
เธอบอก  คงเหมือนเมฆก้อนใหญ่ ที่ใครมองได้ ต่างองศา 
รัก  นำพาซึ่งสุขและทุกข์เสมอมา
เมฆจากลาเมื่อสายลมพัดพา หรือร่วงลงมา เป็นหยาดฝนพรำ   

แม้ไม่มี เมฆของเธอและฉัน อีกต่อไป
แต่การเดินทางของหัวใจ คงต้องมีก้าวใหม่เสมอ
ยังจำได้ถึง... ทุกสัมผัสความรู้สึก... รอยยิ้ม... คราบน้ำตา และเธอ
แม้ไม่อาจพูดว่า ยังรอเธอเสมอ แต่ความจริงคือเธอ ยังไม่เคยจากไป     จ า ก เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ค ว า ม ท ร ง จำ 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพันดาว
>