ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Brown Skin Girl

Chris Brown

Intro: Seh wah, well mi waa send out dis one to di man weh name Chris Brown, get all a di gal dem from his home town to outta town...haha seh wah. So mi wah see lighters inna di air. Come ya do ya sexy gal..weh ya she..mi waa see lighta. Sexy body gal athem! She wah

Chorus: Hey you girl you a pretty browning call you a little brown skin. Hey you gal you makin me sing, sing like ding-a-ling-ling. You ma brown skin girl, brown skin giiirl, brown skin girl..Call you ma little brown skin.

Bridge: How she grinding, tryin fi keep mi out, all up in di dance mi seh dats weh mi looove. How she wine'ing and she back it up all up inna di dance dats wat mi know

Chorus: Hey you girl you a pretty browning call you a little brown skin. Hey you gal you makin me sing, sing like ding-a-ling-ling. You ma brown skin girl, brown skin giiirl, brown skin girl..Call you ma little brown skin.

(Chris Brown) Verse 2: Now Yolanda and Shevanda dem a try an a get close-aa, dem man a goner, no wonda, him a sign us ova-aa . When mi come inna di place mi seh yo shotta, so much green caa mi miss di dolla. When mi see dem gal fi mi a holla..dem chocolate delight

Bridge: How she grinding, tryin fi keep mi out, all up in di dance mi seh dats weh mi looove. How she wine'ing and she back it up all up inna di dance dats wat mi know

Chorus: Hey you girl you a pretty browning call you a little brown skin. Hey you gal you makin me sing, sing like ding-a-ling-ling. You ma brown skin girl, brown skin giiirl, brown skin girl..Call you ma little brown skin.

(Sean Paul)Verse 3: gal mi nah go tell u no lie, mi a watch yuh whole nite, waa mek a lickle rope in, mi love how u a move up yuh body and yuh shape look tight, gal jus keep on wine'in. Well a nuff man a rush yuh ..waa crush yuh, but gal dem nuh right fi yuh..I got th right timing. Gi yuh any style yuh require mek yuh temperature hotta, mek yuh noe bout sexual healing. wann give it to ya physically and metaphysically,listen to mi lyrically, gal yuh nuh fi dilly dolly caa mi will mek yuh happy, fi yuh eva mek mi sappy , fi yuh eva mek tappy mi neva gi yuh flippy floppy. Jus hold on gal mi well waa fi tek yuh fi a ride, how yuh gwaa noe if yuh try. Yuh have whole heap a man inna yuh ears corner try gi mi fight , but yuh fi tell dem tek a hike (tek a hike tek a hike)

Chorus: Hey you girl you a pretty browning call you a little brown skin. Hey you gal you makin me sing, sing like ding-a-ling-ling. You ma brown skin girl, brown skin giiirl, brown skin girl..Call you ma little brown skin.					
					
comments powered by Disqus
>