ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Like I Was Saying

Hunter Hayes

Baby by tell me when did you give up on me, give up on me
When did you go, when did you go
Oh tell me when did you stop, when did you stop,
When did you stop loving me yeah
When did you give up					
					
comments powered by Disqus
>