ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Wear Your Sign

Jason Mraz

heaven seems a wasted place
to never get a chance to grow there
wear your sign
wear your sign

I will wear my crown of thorns
and watch the storm break around you
where's your sign
where's your sign, love
is only mine

innocent, innocence
the father tossed you around some
and mother lost you
where's the sign now					
					
comments powered by Disqus
>