ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Roll The Bass

Major Lazer

Now, in comes di ting called Major Lazer
 Number one sound inna dancehall
 We stand tall, sound boy diss and fall
 That's all

We ready fi di war
 I see di fear in a ya eyes
 I can smell your desperation
 But we have dubplates galore
 Major Lazer sound
 Yes we rule di nation
 Tonight a little drum pan will die
 Sound boy eradication
 And it no really matter what you try

Stiggy diggy diggy don,
 Well reggae music a di peoples choice
 Use this riddim and make your sound play nice
 A Major Lazer, a knock dun di place
 Now di time to test out di BASS
 Now make it ROLL, ROLL, ROLL...
 Now make it
 Now make it

Stiggy diggy diggy don,
 Well reggae music a di peoples choice
 Use this riddim and make your sound play nice
 A Major Lazer, a knock dun di place
 Now di time to test out di BASS
 Now make it ROLL, ROLL, ROLL...
 Now make it

Killing sound

We ready fi di war
 I see di fear in a ya eyes
 I can smell your desperation
 But we have dubplates galore
 Major Lazer sound
 Yes we rule di nation
 Tonight a little drum pan will die
 Sound boy eradication
 And it no really matter what you try
 This is the final destination

A Major Lazer, a knock dun di place
 Now di time to test out di BASS
 Now make it ROLL, ROLL, ROLL...
 Now make it
 Now make it					
					
comments powered by Disqus
>