ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Sound Bang

Major Lazer

When the sound bang we gon party
 Til the sun come, oh aye!
 We go all night when we raving
 And we don't stop, no way!Di place turn up when di sound bang
 Turn up when di sound bang
 Turn up when di sound bang di bass
 Di place turn up when di sound bang
 Turn up when di sound bang
 Major Lazer mash up di dance!

Jump!
 Jump! Jump!
 Jump! Jump!

Oh yea, fall over me
 Tell dem gyal dem come over there
 Drink some rum, might fall over there
 Party time, can fall over me
 Boy, same put on di bounce
 This place on, can turn up my song
 Tell dem boy dem wind pon di low
 Jump into di place

Turn up when di sound bang
 Turn up when di sound bang
 Turn up when di sound bang di bass
 Di place turn up when di sound bang
 Turn up when di sound bang
 Major Lazer mash up di dance!

When the sound bang we gon party
 Til the sun come, oh aye!
 We go all night when we raving
 And we don't stop, no way!

Boy, turn up di bass
 Tell dem gyal dem turn up the place
 Drinks around, man mash up the place
 Wind now, wind now, woke up the rest
 Oh! Say wind em about
 This place on, can turn up my song
 Tell dem boy dem wind pon di low
 Jump into di place

Turn up when di sound bang
 Turn up when di sound bang
 Turn up when di sound bang di bass
 Di place turn up when di sound bang
 Turn up when di sound bang
 Major Lazer mash up di dance!

(x4)
 When the sound bang we gon party
 Til the sun come, oh aye!
 We go all night when we raving
 And we don't stop, no way!					
					
comments powered by Disqus
>