ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Wamables

Nicki Minaj

Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda

Yo the other day me go a downtown fi shop
Take out card and me take out all guap
Tell security fi meet me round back
In a the alley way by the maybach
As fo' me you know mi love big cock
Me gold chain and mi love big rock
Level, this yuh one shot, good pussy a go end him, bloodclaat

Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda

Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda

The other day some gyal a call me man
Me say 'hold on where me machine gun'
Gyal a shot, I kill pussyhole fo' fun
Any way, me and him done
As fo' me you know me ice out me watch
And when me dance right under pot crotch
Level, this here the catch, protect the weed leave the what!

Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda

Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda

(Because me shape have nice)
(And all the man want wife)
(And the gal want fight)
(ah what...ah what)

Hold on, yes, just sit it down
Cause when I'm in ya town all a them come around
Blazin', yes ya sitting clean
Amazin' lemme go get the green
Cause all my bitches gold, yes them bitches gold
And you a no show, that's the way it go
The keys to my Beaner you in a dilemma
So could you hit the kitchen and go fix a [?] of dinner will yuh!

Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda

Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda
Yes yuh wanna gwan murda

(Because me shape have nice)
(And all the man want wife)
(And the gal want fight)
(ah what...ah what)					
					
comments powered by Disqus
>