ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Heaven South (Reprise)

Train

Turn on the news you'd think the world ain't got a prayer
But if you turn it off and looking around
It's just another day in Heaven south
Oh, oh, oh
Just another day in Heaven
Woah, oh, woah, oh
It's just another day in Heaven
Woah, oh, woah, oh, oh
It's just another day in heaven
Woah, oh, woah, oh, oh					
					
comments powered by Disqus
>