ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ไหนว่าจะไม่หลอกกัน

ซิลลี่ ฟูล

เธอบอกว่าวัน นี้เป็นวัน
 ที่สวยงาม
 เธอบอกว่าวัน นี้เป็นวัน
 ของเรา
 เธอบอกว่าวัน นี้ไม่เคย
 มีเหงา
 เธอบอกว่าวัน นี้มีเรา
 สองคน
 อาจ เป็น เพียงคำพูด
 ลมลม แล้งแล้ง เท่านั้น
 ที่เธอ พูดออก มา
 ไหน ว่าจะไม่หลอก กัน
 ไหน ว่าเธอจะมี ฉัน
 ไหน ว่าเธอ จะเป็น
 เหมือนเก่า
 ไหน ว่าจะไม่หลอก กัน
 ไหน ว่าเธอจะมี ฉัน
 ไหน ว่าเธอ จะเป็น
 เหมือน เก่า
 สุดท้าย นั้นคงเป็น
 ดั่งนิทาน
 สุดท้าย ฉันคงเป็น
 แค่คนเก่า
 แหละดอกไม้ นั้นที่มี
 เธอให้เขา
 แต่ดอกไม้ นั้นของเรา
 ใช่ไหม
 อาจ เป็น เพียงคำพูด
 ลมลม แล้งแล้ง เท่านั้น
 ที่เธอ พูดออก มา
 ไหน ว่าจะไม่หลอก กัน
 ไหน ว่าเธอจะมี ฉัน
 ไหน ว่าเธอ จะเป็น
 เหมือนเก่า
 ไหน ว่าจะไม่หลอก กัน
 ไหน ว่าเธอจะมี ฉัน
 ไหน ว่าเธอ จะเป็น
 เหมือนเก่า
 คงจะจริง เมื่อเริ่มคงหวาน
 พออยู่ กันนาน ก็ขมขื่น
 ไม่เคยคิด
 ว่าเรื่องเหล่านั้น
 มันจะเกิด กับฉัน

อาจ เป็น เพียงคำพูด
 ลมลม แล้งแล้ง เท่านั้น
 ที่เธอ พูดออก มา
 ไหน ว่าจะไม่หลอก กัน
 ไหน ว่าเธอจะมี ฉัน
 ไหน ว่าเธอ จะเป็น
 เหมือนเก่า
 ไหน ว่าจะไม่หลอก กัน
 ไหน ว่าเธอจะมี ฉัน
 ไหน ว่าเธอ จะเป็น
 เหมือน เก่า ตลอดไป
 เหมือนเก่า ตลอดไป
 เหมือนก่อน
 เพราะฉัน มีเพียง
 มี เพียงหยด น้ำตา
 ที่มัน รินไหล ออกมา
 เหตุมันคงเป็นเพราะ
 เธอ ทำ ฉันเจ็บ
 มี เพียงหยดน้ำ ตา
 ที่มัน ไม่มีแม้ ค่า
 แต่เจ็บข้างในมันลึก
 จน ปาน จะขาด ใจ...					
					
comments powered by Disqus
2007
ETC
1355
>