19 กรกฎาคม 2556 05:57 น.

ยิ้มรับขวัญวันใหม่

หญิงบ้า

326797778951004.jpg
อรุณรุ่งคุ้งฟ้ามาจ้าแจ่ม
ตะวันแย้มแต้มฝันวันสดใส
สกุณาหากินโบยบินไป
ยิ้มรับขวัญวันใหม่ไม่ช้านาน
โลกใบสวยรวยรินกลิ่นดอกแก้ว
โศกทุกข์แคล้วแผ้วภัยใจกล้าหาญ
พระพายพัดสิ่งดีมาพบพาน
รอนแรมผ่านขวากหนามยามทุกข์ทน
ฝากดวงใจไปแขวนตรงแว่นฟ้า
รอดารากลับนภามาอีกหน
คือเวลาทบทวนหวนดูตน
ขบคิดค้นความเป็นไปในคืนวัน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญิงบ้า
Lovings  หญิงบ้า เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหญิงบ้า
Lovings  หญิงบ้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหญิงบ้า
>