27 พฤษภาคม 2554 19:37 น.

เพราะรักหรือเปล่า...?

กีรดา

เพราะรักคุณหรือเปล่า...? ที่ทำให้ฉันสุขใจเมื่อคิดถึง
เพราะรักคุณหรือเปล่า...? ที่ทำให้ฉันมีกำลังใจในยามอ่อนล้า
เพราะรักคุณหรือเปล่า...? ที่อยากเห็นคุณสุขไปเสียทุกอย่าง
และเพราะฉันรักคุณหรือเปล่า...? ที่ทำให้ฉันเจ็บปวดเมื่อยามมองคุณจับมือกับใครที่ไม่ใช่ฉัน...

เจ็บปวดที่หัวใจ เหนื่อยล้าที่หัวใจ แต่เจ็บใจตัวเองมากกว่าที่ไม่ยอมลืมคุณเสียที...				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟกีรดา
Lovings  กีรดา เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกีรดา
Lovings  กีรดา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกีรดา
Lovings  กีรดา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกีรดา
>