12 ตุลาคม 2549 10:40 น.

รัก โลภ โกรธ หลง

กีรดา

ในชิวิตของคนเราล้วนแต่ต้องพบเจอกับสิ่งเหล่านี้
รัก โลภ โกรธ หลง แทนที่คนเราจะพยายามหลีกหนี
กลับยิ่งเดินเข้าไปหามัน จนทำให้ชีวิตที่เคยแสนสงบสุข
กลับต้องเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะรัก ทุกข์เพราะความโลภ
ทุกข์เพราะความโกรธความโมโห และต้องทุกข์เพราะ
ความลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ดี จึงเกิดเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาว
กลุ่มนี้ขึ้น สิ่งใดที่นำพาพวกเค้าเหล่านี้ให้มาติดอยู่ในห้วง
ของกิเลส ตัณหากับสิ่งที่เรียกว่า"รัก โลภ โกรธ หลง"				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟกีรดา
Lovings  กีรดา เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกีรดา
Lovings  กีรดา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกีรดา
Lovings  กีรดา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกีรดา
>