22 เมษายน 2555 18:43 น.

ตอนนี้ เธอจะเป็นอย่างไร

กู้ภัย


ป่านฉะนี้เธอจะเป็นอย่างไรบ้าง
ฉันอ้างว้างเดียวดาย ช่างไร้ค่า
นับตั้งแต่หัวใจเธอปิดแต่นั้นมา
ในอุราฉันตรมข่มฤดี

แล้วเธอเปิดหัวใจให้ชายอื่น
ฉันสุดฝืนขืนข่มตรมอยากหนี
ไปอยู่ป่ากว้างลึกนึกไว้ดี
เพื่อหวังที่ให้หัวใจได้ร่มเย็น

เพียงอยากรู้ว่าชายไดได้ครองคู่
ได้สมสู่คู่รักอยากจะเห็น
ดีหรือร้ายกันนะแม่เนื้อเย็น
จึงจำเป็นมาลงกลอนไว้สอนใจ
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกู้ภัย
Lovings  กู้ภัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกู้ภัย
Lovings  กู้ภัย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกู้ภัย
Lovings  กู้ภัย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกู้ภัย
>