7 กันยายน 2551 10:18 น.

สานใยรัก

ก่องกิก


ฝากสายลมพัดพารักมาส่ง
ถึงโฉมยงบ้านไกลที่ใฝ่ฝัน
ฝากดวงดาวพราวฟ้ามากำนัล
ฝากตะวันมานำหนุนมอบอุ่นไอ

ฝากดอกไม้หอมหวนให้นวลชื่น
พร้อมหยิบยื่นน้ำคำพร่ำขานไข
ด้วยคิดถึงคนดีที่อยู่ไกล
ขอส่งใจมาล้อมอ้อมอุ่นทรวง

ไม่เคยมีวันไหนไม่คิดถึง
รักตราตรึงแน่แท้และห่วงหวง
เธอเป็นเหมือนพี่หรือเปล่าเล่าพุ่มพวง
วันคืนล่วงพี่ยังรอรักต่อเติม

ฝากสายลมพัดพารักมาตอบ
ขอเธอมอบไมตรีมีมาเสริม
หากใจเราตรงกันมั่นจุดเดิม
รักพูนเพิ่มสานใยรักร่วมถักทอ
				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก่องกิก
Calendar
Lovings  ก่องกิก เลิฟ 2 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก่องกิก
>