16 พฤษภาคม 2550 16:42 น.

บนทางเดิน

ขนมผิง

หนทางที่ก้าวเดินในแต่ละวัน
บางครั้งแม้มันจะสั้น แต่ก็มีความหมาย
หากมีบ้าง ที่มันเหนื่อยกาย
แต่ก็พร้อมก้าวเดินไป.........ในทุกวัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขนมผิง
Lovings  ขนมผิง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขนมผิง
Lovings  ขนมผิง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขนมผิง
Lovings  ขนมผิง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงขนมผิง
>