11 กันยายน 2548 14:22 น.

ภูเวียง.....

ขอโทษครับ...ผมเมา

พัทยา2  

หาดริม เขื่อนอุบลรัตน์   มองไปไม่เหมือนหาดเท่าไร 
เป็นทุ่งหญ้ามากกว่า  เพราะเป็นหาดดิน ไม่ใช่ทราย .....
มีร่ม มีโต๊ะ  มีเรือ มีจักรยานน้ำ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวพอสมควร....

** ไม่ค่อยชอบในชื่อนี้นัก  มันไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง
แต่ก็เข้าใจ คนที่ตั้งชื่อนี้ดี.........				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขอโทษครับ...ผมเมา
Lovings  ขอโทษครับ...ผมเมา เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขอโทษครับ...ผมเมา
Lovings  ขอโทษครับ...ผมเมา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขอโทษครับ...ผมเมา
Lovings  ขอโทษครับ...ผมเมา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงขอโทษครับ...ผมเมา
>