14 กุมภาพันธ์ 2552 14:24 น.

โบกมือ จากอีกฝั่งฟากของความฝัน

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

เธอบอกว่า .. เหมือนตื่นขึ้นจากฝันอันหวาน

มาสู่ความจริง ที่ขมขื่น เจ็บร้าว

ฉันมิอาจหยั่งรู้ ความเจ็บปวดอันนั้นหรอก

ฉันเพียงได้แต่โบกมือให้เธอ

มาจากอีกฝั่งฟากของความฝัน

-- เจ็บปวดด้วย ที่เห็นเธอเจ็บปวด

คิด.. แต่เมื่อไรกันเล่า

เธอจะตื่นจากความเป็นจริง				
14 กุมภาพันธ์ 2552 13:43 น.

เธอไม่ให้คิดถึง

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อนเธอไม่ให้คิดถึง

ปฏิเสธรักซึ้งสิเนหา

ยามสายตาวอนสบ เธอหลบตา

ยิ้มเย็นชาเย็นเยียบเหมือนเหยียบใจ


ฉันผิดก็รู้อยู่ว่าผิด

ทางชีวิตชะตากรรมนำผลักใส

แยกทางเราแยกห่างต่างทางไป

สุดอาลัย อารมณ์เจียนตรมตาย


อย่างไรก็ยังรัก ยังรัก

ตึกตักใจเต้นห่วงไม่รู้หาย

ไม่ได้หวงก็ยังห่วงไม่รู้คลาย

มิอาจย้าย ใจจากรัก-รักจากใจ

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>