30 สิงหาคม 2552 11:56 น.

เคยชินกับความเคยชิน (กลอนเปล่า)

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
เราเคยชิน กับความเคยชิน


-- จะตกใจแค่ไหน

ถ้าวันพฤหัสผ่านไป 

.. แล้วกลายเป็นวันเสาร์


				
30 สิงหาคม 2552 11:53 น.

นักยิ้ม ที่สามารถ (กลอนเปล่า)

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
-- นักวาดภาพที่สามารถ 

วาดภาพไว้ภาพหนึ่ง

คนที่หยุดดู 

เกิดภาพในใจนับร้อย


-- นักดนตรีที่สามารถ

เล่นดนตรีไม่กี่โน๊ตแล้วเงียบเสียง

คนฟัง ได้ยินเพลงติดหูไปตลอดวัน


-- นักเขียนที่สามารถ

ทำให้คนผู้อ่านเกิดเรื่องต่อเนื่อง

เป็นเรื่องในใจคนอ่านได้ไม่รู้จบ


-- เธอคงจะเป็นนักยิ้ม  ..ที่แสนสามารถ

แค่เพียงนึกภาพเธอยิ้ม จากที่เคยเห็น

ฉันก็ยิ้มตามไปด้วยทุกครั้ง


-- ยิ่งไปกว่านั้น เธอเป็นคนรักที่สามารถ

เธอทำให้ฉัน วาดภาพ ฮัมเพลง 

เขียนบทกวี ..และยิ้ม

ไม่สุดไม่มีสิ้น

				
28 สิงหาคม 2552 10:32 น.

เป็นแค่ดาวดวงเล็กๆ (กลอนเปล่า)

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อนเป็นแค่ดาวดวงเล็กๆ

ในหนังสือ "เจ้าชายน้อย"

ไม่มีใครจดจำ

เป็นแค่แสงวิบๆ วอมๆ..

				
28 สิงหาคม 2552 10:30 น.

ถ้าเธอไม่ยิ้มให้กันแล้ว (กลอนเปล่า)

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน-- ถ้าเธอไม่ยิ้มให้กันแล้ว 

ฉันจะยิ้มเป็นสองเท่า

เพื่อให้รอยยิ้มรวม "ของเรา" ยังคงเท่าเดิม


-- ถ้าเธอไม่รักฉันแล้ว

ฉันจะรักเธออีกแปดเท่า

เพื่อให้รักของฉันโอบล้อมเธอไว้

ไม่อาจไปไหนได้


-- และจะค่อยถ่ายเท

รอยยิ้ม ความอบอุ่น

คืนไปประกอบเป็นรักเรา


-- ให้รัก รอยยิ้ม ความอบอุ่น

.. อยู่ของมันมั่นคง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>