5 ตุลาคม 2555 06:44 น.

รัก นาง รอง

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

  รักนางรองปองน้องนาง อย่าหมางหมอง

ใครว่าน้อง ให้ต้องช้ำอย่านำเนื่อง

ป่วยการเปรียบไปใยเล่าให้เปล่าเปลือง

รองเป็นเรื่อง แล้วแต่ใครจะใคร่มอง


   แม้น้องนางเป็นนางรองอย่าหมองหมาง

รองเขาบ้าง ก็รองได้ไม่ขัดข้อง

รองแท้แล้ว คือเตรียมใจไว้รับรอง

ดุจเตรียมห้องหัวใจไว้รับรัก


  คำ  "นางรอง" ของน้องหรือคือรองเรือง

ใจประเทืองทุกคนเห็นเป็นประจักษ์

เห็นชัดสาวเจ้ามีใจแจ่มใสนัก

จึงประจงปลงใจปัก รักนางรอง


				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>