7 พฤศจิกายน 2555 01:26 น.

การรอ.. ก่อร้าวรานให้พานพบ เรียนไม่จบปัญหาใจไร้สุดสิ้น

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

  การรอ ก่อร้าวรานให้พานพบ

เรียนไม่จบปัญหาใจไร้สุดสิ้น

แล้วเมื่อไรใจที่ล้า จะชาชิน

รอเจียนสิ้นพลังรั้งให้ยังรอ


  ..จะไปแล้วนะดวงใจจะไปแล้ว

ตาสิ้นแวว เกรียมกรอบยอบระย่อ

แต่ใจเหมือนยังร้าวรานไม่นานพอ

ใจจึงขอรอไปเรื่อย แม้เหนื่อยใจ


  การรอ มีรางวัลของมันอยู่

ถ้าเรารู้ทนท้อรอให้ได้

ยิ่งการรอยิ่งเนิ่นนานผ่านเพียงใด

รางวัลรอยิ่งยิ่งใหญ่ เมื่อได้มัน

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>