18 เมษายน 2555 03:17 น.

คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นเกย์ ..

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

อ่านเจอใน fwd mail คิดว่าน่าสนใจเอามาแต่งกลอน ขำๆกันนะครับ
คา หนังหน้าคาเขาเราเห็นอยู่

รม เพียงรู้ ควันลือหรือเรื่องเล่า

เป็น ชายหรือไม่ใช่ไม่อาจเดา

ต่อ ให้เขาบอกให้ชัดยังขัดใจรูป ที่เห็นเด่นแท้แค่สังขาร

หล่อ ไม่นานก็ต้องแก่เกินแก้ไข

เป็น ห่วงแท้แม้น้องคิดผิดพลาดไป

เกย์ อาจไก๋กลบเกลื่อนไม่เหมือนเกย์				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>