5 กันยายน 2555 13:00 น.

คนบุญน้อยคอยบุญหนุนแม้บุญน้อย คว้างยังคอย เอ่ยคำยากที่อยากเอ่ย

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

  ฉันเก็แค่นักกลอนผู้อ่อนด้อย

เพียงแต่คอยเก็บเศษฝันเขาปันหว่าน

กอบมากำทำเป็นกลอนตอนร้าวราน

เพื่อประจาน ที่เจ็บใจให้จารจำ


   เลิกร่ายกลอนร่อนหารักที่มักผิด

เพราะหัวจิตหัวใจเจ็บ ยังเป็นจ้ำ

ชอบนัก.. มักวางใจให้เขาทำ

แกล้งกระหน่ำ กรรมหนักนักรักกระเทือน


  โปรดเมตตาอย่ามาหว่าน หวานเข้าใส่

เจ็บแสบรักเข้าไส้ ใครจะเหมือน

วันจะผ่าน นานกี่หนพ้นปีเดือน

เจ็บไม่เลื่อนไปจากใจอย่างไรเลย


  คนบุญน้อยคอยบุญหนุนแม้บุญน้อย

คว้างยังคอย เอ่ยคำยากที่อยากเอ่ย

เคยไหมเล่า จะเคยไหมใครเล่าเคย

เพียงลมเผยพลิ้วพร่าง แทบวางวาย


				
4 กันยายน 2555 13:02 น.

คอยค่อยๆ ค่อยๆคอย..

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน


  ดังหิ่งห้อยกระพริบแสงแสวงหา

พริบเหมือนว่า เศร้าสร้อยละห้อยหวน

สายน้ำเอยเคยไหมจะไหลทวน

คำคร่ำครวญ คล้ายๆคำที่ร่ำลา


  ลมพัดหวนทวนมาหาแววตาหวัง

ลอบใจรั้งสั่งหัวใจให้แกล้วกล้า

แม้ลอบแลแต่เปี่ยมหวังทั้งแววตา

คนไร้ค่า ได้แค่เหงาและเฝ้าคอย


  วิบวิบพริบ วิบอยู่ไม่รู้เหนื่อย

ค่อยลอบรักไปเรื่อยๆ รักค่อยๆ

ลอยเลื่อนไหลใจเลื่อนราง ทางเลื่อนลอย

ใจน้อย.. คอยค่อยๆ   ค่อยๆคอย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>