9 ธันวาคม 2556 12:43 น.

ห่างไกล - ห่างใกล้

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

ฟังเพลง "ไร้คืน" ของวง The Isn't ยุค 2527 ใน Youtube <http://www.youtube.com/watch?v=2OK3KK5EOE4> แล้วเกิดแรงบันดาลใจจากคำว่า "ห่างใกล้"  เลยเขียนกลอน 
หัวจิตไหวหัวใจหวั่นในวันจาก
คิดถึงมากต้องห่างกันให้หวั่นไหว
เป็นห่วงเจ้าเฝ้าเป็นห่วงจากดวงใจ
ตัวยิ่งไกลใจยิ่งกลัวระรัวลน
กลัวว่าเธอจะลืมไป  ใครคนหนึ่ง
คนผู้ซึ่งต้องเหินห่างไปต่างหน
รอวันกลับนับเวลา  น้ำตาปน
อยากจะย่นระยะไกลมาใกล้กัน
แต่ยังหวั่น  ในวันใกล้อย่างใจคิด
หากว่าจิตเธอหมดใจเคยให้ฉัน
อาจสิ้นสุดจุดหมายสายสัมพันธ์
ความใกล้นั้น  คงหมองหมางกว่าห่างไกล
...
หัวจิตไหวหัวใจหวั่น ใกล้วันกลับ
เกินระงับ  นับวันยิ่งหวั่นไหว
ห่างไกลหากจะเหงาหม่นก็ทนไป
แต่ห่างใกล้  ..ใจแหลกราญสถานเดียว
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>