24 มีนาคม 2556 12:08 น.

จะล้างใจที่เคยเหงาให้เงางาม เชื่อในความรักมั่น ..ฉันไม่ไป

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

  ไม่ไปแล้ว ดวงใจ.. ไม่ไปแล้ว

หากดวงแก้วยังส่องไฟให้ความฝัน

หากแต่ว่าหางตาเห็น.. ห่วงเช่นกัน

รักอยู่ไหนใจอยู่นั่น..  ฉันไม่ไป


  จางจากหายใจเจียนห่าง ..ไม่จางจืด

ยังอยู่ยืด ยังยืนหยัดไม่หวัดไหว

ยังอยู่ยั้งยังคงย้ำประจำใจ

รักยิ่งใหญ่ใจจึงย้ำ ประจำยาม


  ขออยู่ที่ ที่มีรักให้พักอุ่น

ขอขอบคุณรักที่ให้ ไม่หวงห้าม

จะล้างใจที่เคยเหงาให้เงางาม

เชื่อในความรักมั่น ..ฉันไม่ไป 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>