30 พฤษภาคม 2556 13:43 น.

ฝัน หรือ จริง หรือ ฝัน

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน


อันใดจริง  อันใดหรือ  ..คือฝัน
การรับรู้ของฉัน มันเคลื่อนที่ 
ฝันอยู่.. รู้ว่าฝัน มั่นฤดี
แต่คืนนี้ อยากฝันว่าฉัน.. ฝัน 
20 พฤษภาคม 2556 11:15 น.

ทางบนภูเขา

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

บนภูเขา - ทางทั้งหมดย่อมคดเคี้ยว
ไม่มีทางตรงเดี่ยว - ต้องเคี้ยวคด
เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนใจใหม่ให้หมด
ไม่ละลด ให้เรียนรู้อยู่บนทาง
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>