30 มิถุนายน 2556 13:10 น.

พระจันทร์จูบฉัน

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน


  พระจันทร์จูบฉัน
มีเธอคนเดียวเท่านั้น ที่รู้
วานให้ใครต่อใครไปคิดดู
ใครรักใครอยู่.. รู้ไหม
28 มิถุนายน 2556 13:41 น.

เธอมีสิทธิที่จะเศร้า เมื่อโลกเหงาถึงปานนี้

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน


  เธอมีสิทธิที่จะเศร้า 
เมื่อโลกเหงาถึงปานนี้
จับมือกันไว้นะคนดี
ไปยังที่เหงาๆ  ..แค่เราสองคน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>