8 มิถุนายน 2557 07:52 น.

ยิ่ง รัก ยิ่ง ห่าง - ยิ่ง ห่าง ยิ่ง รัก

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

บันดาลใจจากเพลง มิได้บันดาลใจจากชื่อใคร อิ อิ 
ยิ่ง กว่าจากยากกว่าเจ็บเก็บมาจุก
รัก โรมรุกคุกคามจิตคิดไม่ตก
ยิ่ง ตามชิดติดใกล้ใจสะทก
ห่าง แล้วอกไหวสะเทิ้นเกินจะทาน
ยิ่ง ห่างไกลยิ่งไหวหวั่นตะครั่นครอ 
ห่าง จริงหนอ ขอตั้งจิตร์พิษฐาน 
ยิ่ง ห่างไกลใจยิ่งกล้าในอาการ
รัก จะหว่านให้เต็มทางที่ห่างกัน
พิษฐาน = อธืษฐาน
จิตร์ =  จิต 
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>