1 สิงหาคม 2554 11:58 น.

พระจันทร์เต็มดวง มีหลายชื่อ ตามเดือนต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

In American myth and folklore the full moon of each month is given a name. There are many variations, but the following list gives the most widely known names in the modern US:

  January – Wolf moon, Hunger moon, Old moon
  February – Snow moon, Ice moon
  March – Worm moon, Sap moon, Sugaring moon, Crow moon, Storm moon
  April – Pink moon, Egg moon, Grass moon, Rain moon, Growing moon, Wind Moon
  May – Flower moon, Planting moon, Milk moon, Hare moon
  June – Strawberry moon, Rose moon, Honey moon, Mead moon
  July – Buck moon, Thunder moon, Deer moon, Hay moon
  August – Sturgeon moon, Corn moon, Fruit moon, Barley moon
  September – Harvest moon, Gypsy Moon
  October – Hunter's moon
  November – Beaver moon, Frosty moon, Snow moon
  December – Cold moon, Long Night moon, Winter moo				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>