6 กรกฎาคม 2552 04:04 น.

เรื่องสั้น สั้นที่สุด

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

อ่าน มาจากหนังสือภาษาอังกฤษ ที่เขาพูดถึงเรื่องสั้นที่สั้นที่สุด


เรื่องแรก หกคำ ฺฺBaby shoes, for sale, never use.

-------------

เรื่องที่สอง สามคำ 


This side up ( ..แต่เขียนกลับหัว )

----------------------

อ่านแล้วอึ้งเลย คำน้อย แต่มี story อัดแน่น

ของไทยเราลองเขียนกันดูไหมครับ				
26 มิถุนายน 2552 13:41 น.

เรื่องสั้นสิบบรรทัด

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อนหญิงชราเสาะหาคู่ให้ลูกสาว

หญิงชราตาฟางมองไม่เห็น เจอชายหนุ่มตาบอดไม่รู้ว่าตาบอด

หญิงชราคุยถูกคอ จะยกลูกสาวให้ 

โดยเงื่อนไขสัญญาว่าชายจะไม่สนใจหญิงอื่น

ชายตาบอด ให้สัญญาเพราะไม่สามารถสนใจใครอยู่แล้ว

ระหว่างทางยิ่งคุยกันรู้ซึ้ง

ถึงบ้าน ลูกสาวบอกว่าชายตาบอด

ไล่ชายตาบอดไป

หญิงชรารำพึง

"แม่น่าจะพบเขาก่อนมีลูกนะ"
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>