29 เมษายน 2549 12:23 น.

เจียมหัวใจ.....

ชายเหงา

โอ้ละหนาหัวใจของเรานี้
คงแต่มีหน้าเขาเฝ้ามาหลอน
ได้ใกล้ชิดนิทแนบฟ้าคิดครานอน
เกี้ยวกอดหมอนนอนชิดใกล้ใคร่เป็นเธอ

อั้นอกคราเวลาใกล้ใฝ่บอกรัก
กลัวซ้ำหนักจักไกลไม่เสนอ
ไม่พกพามาใกล้หนาใจเธอ
อุราเอออกอั้นยามสบตา

จึงแอบเอาเฝ้ารักกักเก็บไว้
เกี้ยวเธอในฝันตลอดกอดเก็บหนา
เอ่ยว่ารักหนักหน่วงปากฝากทุกครา
ความลับลาว่าในฝันฉันรักเธอ

...ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม...แม้นเรามิได้ครอบครองคนที่เรารัก...แต่เราก็มีความสุขในอีกมุมหนึ่งของความรักที่ยากจะอธิบาย				
18 เมษายน 2549 13:36 น.

รอคอย

ชายเหงา

ความเหงากับใจที่รอคอย
เพียงปลอยความคิดปลอบใจเหงา
แม้นชาตินู๊นภพก่อนมีคู่เรา
ชาตินี้เหล่าแยกกันอยู่แห่งใด

แม้นชาตินี้เกิดมาต้องทนเหงา
ตัวตนเจ้าดำเนินอยู่แห่งไหน
คู่ของเราชาติก่อนมีหรือไร
จริงหรือไม่คู่แท้ที่เฝ้ารอ

รอเวลามาบรรจบพบอีกครั้ง
คงพบฝั่งช่วงผ่านข้ามหาหนอ
คงพบใครสักคนที่เฝ้ารอ
ชาติก่อนหนอรอภพนี้ใครสักคน				
4 เมษายน 2549 11:14 น.

แอบรักปล่อยใจล่องสายลม...

ชายเหงา

หยาดน้ำตาจะใช้เมื่อคิดถึง
บทเพลงซึ้งบรรเลงใจล่องไหว
ยามความมืดคลื้บคลานปกคลุมใจ
ซ่อนกายไว้ไรใจปล่อยล่องลอย

ในความมืดดาวประดับระยับฟ้า
เพลงเสียงป่าแมลงล่องก้องหวานจ่อย
ในความมืดดุจแสงเทียนเดียวล่องลอย
แสงหิงห้อยลอยล่องส่องหานาง

เสียงกระสิบก้องใจสายลมหวัง
สายลมยังก้องชื่อนางอยู่มิห่าง
ลมพัดแผ่วยินยังก้องในใจกลาง
สายลมจางขาดเป็นแม้นนางเลือน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงชายเหงา
>