29 สิงหาคม 2549 19:32 น.

สิทธิ์ของใจ...ที่มีเหงา

ชายเหงา

ก็รู้ดีมีสิทธิ์คิดกับหวัง
รู้ตัวยังมีสิทธิ์แค่วาดฝัน
อย่างน้อยที่เราได้พบกัน
ฉันก็ฝันฟ้าส่งให้เธอมา

มันเป็นนิยามความเชื่อฉัน
เราได้มาพบกันฉันคิดหา
เจอคำตอบว่าฟ้าส่งเธอมา
เพื่อมาหารวมใจที่แยกกัน

คงเป็นใจเดียวกันแต่ปางไหน
เกิดมาใหม่ฟ้าแบ่งสองคอยตามฝัน
เพื่อรวมใจสองดวงที่แยกกัน
ที่พร่ำคำมานั้นฉัน...คงคิดเอง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงชายเหงา
>