16 เมษายน 2551 18:20 น.

รอคนของใจ...

ชายเหงา

หนึ่งดวงใจใจดวงหนึ่งใกล้สลาย
ยากไม่ตายตายไม่ยากขาดรักหนอ
ใจแห้งเหี่ยวเหี่ยวแห้งใจไรคู่คลอ 
ใจนี้หนอหนอนี้ใจใคร่วันตาย

ใกล้สลายสลายใกล้ใกล้สลาย
มีอุ่นกายกายอุ่นมีกอดให้หาย
ใจเหี่ยวแห้งแห้งเหี่ยวใจให้ไม่ตาย
พบที่หมายหมายที่พบคนของใจ

หนึ่งวันนั้นนั้นวันหนึ่งซึ่งเธอมา
เปลี่ยนรักพาพารักเปลี่ยนรักษาให้
คนหนึ่งคนคนหนึ่งคนรอตายไป
เธอมีใจใจมีเธอมาดูแล

คิดไม่ถึงถึงไม่คิดเลยไม่หวัง
ใจใกล้พังพังใกล้ใจเจอรักแท้
หนึ่งคนรอรอคนหนึ่งมาดูแล
มีรักแท้แท้รักมีกันและกัน				
14 เมษายน 2551 18:42 น.

มีชีวิตเพื่อรักเธอ

ชายเหงา

เหงาคิดถึงหนึ่งคนรักยากหักห้าม   ห้ามหักยากรักคนหนึ่งถึงคิดเหงา
เคยคู่เคียงเพียงพบรักสองเรา   เราสองรักพบเพียงเคียงคู่เคย
เอ่ยคำลาฟ้าสั่งคำจำลาจาก   จากลาจำคำสั่งฟ้าลาคำเอ่ย
โรยราร้างต่างเส้นทางย่างเดินเลย    เลยเดินย่างทางเส้นต่างร้างราโรย
โหยหาพาหึงหวงให้หู่หด   หดหู่ให้หวงหึงพาหาโหย
ใจดวงหนึ่งล้มดิ้นสิ้นแรงโรย   โรยแรงสิ้นดิ้นล้มหนึ่งดวงใจ
ใช้สองมือที่แรงเหลือมาเขียนขีด   ขีดเขียนมาเหลือแรงที่มือสองใช้
"เธอรักเพื่อ"หลังถอยรอบอกกลอนใน   ในกลอนบอกรอถอยหลัง"เพื่อรักเธอ"				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงชายเหงา
>