10 พฤษภาคม 2551 20:30 น.

รักประดับใจ (กลบทถอยหลังลงคลอง)

ชายเหงา

ฟ้าบนนั้นสรรสร้างทางเส้นรัก   รักเส้นทางสร้างสรรนั้นบนฟ้า
ใจจำจากลากทางร้างจางลา   ลาจางร้างทางลากจากจำใจ
ให้ได้พบสุขแสนแม้นเพียงสั้น   สั้นเพียงแม้นแสนสุขพบได้ให้
นานยาวยังฝังอยู่คู่ควงใจ   ใจควงคู่อยู่ฝังยังยาวนาน
ผ่านวันเวียนเปลี่ยนมาลาเธอแล้ว   แล้วเธอลามาเปลี่ยนเวียนวันผ่าน
เธอไกลห่างใช้ชีพเดิมวันวาน   วานวันเดิมชีพใช้ห่างไกลเธอ
เพ้อพร่ำรอร่ำรั้นวันเพียงพบ   พบเพียงวันรั้นร่ำรอพร่ำเพ้อ
ใดเมื่อถึงซึ่งรักรักพบเจอ   เจอพบรักรักซึ่งถึงเมื่อใด				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงชายเหงา
>